Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održana konferencija "Sudovi u BiH i odgovornost medija",

  Sarajevo 22.3.2007.

  SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU

  U Sarajevu održana konferencija «Sudovi u BiH i odgovornost medija»


  Debatna konferencija «Sudovi u BiH i odgovornost medija», održana je u Sarajevu, u četvrtak 22. marta o.g. uz učešće novinara iz sarajevskog kantona, predstavnika Tužilaštva, Suda BiH,  te kantonalnih i općinskih sudova iz Sarajeva, Goražda i Zenice. Organizator je Vijeće za šampu u Bosni i Hercegovini, uz podršku fondacije Konrad Adenauer.

  U dobroj i učinkovitoj diskusiji otvorene su mogućnosti za veću i bolju saradnju medija i sudova. Novinari i sudije su nastojali doći do najboljih rješenja u prevazilaženju problema koji postoje u redovnom medijskom izvještavanju sa sudova, kako bi javnost bila brzo i tačno informirana o radu sudova, a da u isto vrijeme procesi u toku ne budu ugroženi.

  Usvajanjem dopune Kodeksa za štampu o obavezi poštivanja zaštićenih svjedoka, te Preporuka za medijske izvještače sa sudova, novinari su učinili profesionalni pozitivni pomak u ovoj oblasti. U cilju boljeg protoka informacija, također su pozitivno prihvaćene sugestije novinara da sudovi imaju redovno organizirane press konferencije, radne susrete s novinarima, kao i redovno dostavljanje plana rada novinarima-izvještačima. Loša materijalna situacija, posebno u kantonalnim i općinskim sudovima, onemogućava u ovom času uvođenje internet portala s aktuelnim informacijama i arhivom suda, koji bi novinarima uveliko olakšali svakodnevno izvještavanje.

  Neophodna obostrana edukacija, bio je jedan od važnih zaključaka i predstavnika sudova i novinara na kraju konferencije: predstavnika pravosuđa o principima novinarskog izvještavanja, slobodi medija i interesa javnosti, a novinara o pravnoj terminologiji i toku sudskog postupka. Znanje rješava sve nesporazume, profesionalnost koja podrazumijeva dobro poznavanje svoga posla i s jedne i s druge strane, rješavaju sve probleme u komunikaciji novinar - predstavnik pravosuđa.

  Ovo je, inače, druga u seriji od planirane četiri martovske debatne konferencije novinara i predstavnika pravosuđa u BiH. Nakon prve dvije, održane u Mostaru i Sarajevu, tokom sljedeće sedmice, ovakve konferencije će biti održane u Banja Luci i Bijeljini.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.