Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Reagovanje: Fizički napadi na novinare

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini
  i   
  Udruženje izdavača dnevnih novina i magazina u BiH - PRESA

   

  UPUĆUJU  REAGOVANJE

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Udruženje izdavača dnevnih novina i magazina u BiH - PRESA, izražavaju najozbiljniju zabrinutost zbog sve češćih fizičkih napada na novinare, uskraćivanja informacija i generalnog stvaranja negativne atmosfere u BiH prema medijima i novinarima, stvarajući tako pogodno tlo za divljačke istupe pojedinaca prema novinarima i drugim medijskim radnicima koji na terenu obavljaju svoj posao.

  Podizanje profesionalnih standarda medijskog izvještavanja i medijska odgovornost prema javnosti ne mogu biti ostvareni bez potpunog razumijevanja principa slobode izvještavanja, uloge medija u demokratskom društvu i odgovornosti javnih ličnosti prema javnosti kojoj su obavezni da služe.


  Krajnje je žalosno i bijedno silničko ponašanje zastupnika  u Parlamentarnoj Skupštini BiH i člana kantonalnog odbora Stranke za BiH u Bihaću, Sadika Bahtića, koji je nedavno fizički napao novinare i onemugoćio im obavljanje njihovog posla.

  Vijeće za štampu u BiH i Udruženje izdavača dnevnih novina i magazine u BiH - PRESA, upućuju najoštriju osudu ovom agresivnom i krajnje primitivnom postupku. Fizičkim i verbalnim nasiljem, zabraniti izvještavanje sa press konferencije Stranke za BiH ekipi emisije "60 minuta" FTV i novinaru magazine "Slobodna Bosna", Avdi Avdiću, Mirsadu Fazliću i Refiku Vejsiloviću, dio su diktatorskih shema koje nikada ne bi smjele da se dogode u zemlji koja razvija demokraciju.

  Divljački i osioni postupak ovog političara, koji na žalost nije prvi u odnosu na novinare, zahtjeva hitnu intervenciju i konačno zaustavljanje takvog nasilničkog ponašanja. Objašnjenje da je do napada na novinare i zabranu njihovog prisustvovanja press konferenciji, te njihovo izbacivanje iz prostorija došlo zato što "nisu bili najavljeni", apsolutno je neprihvatljivo i ukazuje na potpuno nerazumjevanje uloge medija, slobode izvještavanja i prava građana da znaju i da budu informirani o radu onih koje su izabrali.

  Postupak Sadika Bahtića, člana Parlamentarne Skupštine u BiH, nikako nije u skladu s djelovanjem javne osobe od koje se očekuje da svojim radom u interesu javnosti i građana, doprinosi razvoju demokracije, a javna pozicija na kojoj se nalazi obavezuje ga da uvijek bude na raspolaganju medijima u davanju relevantnih informacija za građane ove zemlje.

  Postupci poput ovog od zastupnika stranke za BiH u Zastupničkom domu PSBiH sramota su za ovu stranku, kao što su sramota za Bosnu i Hercegovinu. Sramota je za BiH, koja je među prvim post-komunističkim zemljama počela primjenjivati demokratske strandarde slobode medijskog izvještavanja i slobode pristupa informacijama, da je pojedinci ovako primitivnim i nasilničkim postupcima, povlače unatrag u neznanje, strah i represiju, i time stavljaju na posljednje mjesto u odnosu na sve druge zemlje u regionu.
  U interesu je svih odgovornih u BiH da reagiraju najhitnije prema ovakvim osobama i daju mjesto onima koji zbilja žele razvoj demokracije i dobrobit narodu Bosni i Hercegovine.


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Udruženje izdavača dnevnih novina i magazina u BiH - PRESA, uputit će ove informacije organizacijama koje se bave zaštitom slobode informiranja u Europi - Alijansi nezavisnih Vijeća za štampu Europe AIPCE, Svjetskoj Asocijaciji novinskih izdavača, Europskoj Asocijaciji glavnih i odgovornih urednika, Internacionalnoj Federaciji novinara - IFJ, OSCE-u u Beču, kao i Vijeću Europe u Strazburu, tražeći njihovo mišljenje i intervenciju u cilju zaštite novinara i slobodnog izvještavanja u Bosni i Hercegovini.


  Upravni odbor Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  Udruženje izdavača dnevnih novina i magazina u BiH - PRESA

   

  Sarajevo, 21.04.2008.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.