Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održana redovna sjednica Vijeća za štampu u Mostaru

  Sarajevo, mart 2005.

  Vijeće za štampu BiH održalo redovnu sjednicu u Mostaru


  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je 25. februara tekuće godine održalo redovnu sjednicu u Mostaru na kojoj su razmatrani prigovori javnosti, kao i druga pitanja koja se tiču rada ove organizacije.

  Na osnovu novog Statuta, a u skladu sa prijedlozima Nominacionog odbora, Vijeće za štampu BiH je primilo nova tri člana predstavnika profesije, čime ovo tijelo sada broji petnaest članova iz redova javnosti i štampe na čelu sa međunarodnim predsjedavajućim prof. Robertom Pinkerom.

  Novi članovi Vijeća za štampu su: gđica. Senka Kurtović, glavna i odgovorna urednica lista “Oslobođenje” iz Sarajeva, g. Goran Mihajlović, zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista “Glas Srpske” iz Banja Luke i g. Zvonimir Jukić, novinar “Dnevnog lista” iz Mostara. Na mjesto dosadašnjeg člana Vijeća za štampu predstavnika javnosti, gđe. Ljiljane Mijović, Vijeće za štampu BiH je imenovalo g. Dragana Močevića, direktora agencije za istraživanje javnog mnjenja “Prime Communications” iz Banja Luke.

  Vijeće za štampu BiH je donijelo odluku da pokrene inicijativu dopune člana 11. Kodeksa za štampu (Zaštita djece i maloljetnika) obzirom da odredbe ovog člana ne obuhvataju sve aspekte koji bi mogli ugroziti interese djece i maloljetnika, poput objavljivanja podataka o djeci u parničnim postupcima. Također, Vijeće je odlučilo uputiti Kodeks za štampu urednicima štampanih medija iz regiona, čije su publikacije registrirane u BiH u skladu sa važećim propisima, kao podsjetnik na profesionalne norme koje trebaju poštivati prilikom izvještavanja o pitanjima koja se odnose na dešavanja u BiH.

  Vijeće za štampu BiH nije prihvatilo prigovor gđe. Mirjane Rako na članak pod nazivom "Kad HDZ nadziđuje, ni restitucija ne pomaže” objavljen u 391. izdanju magazina “Dani” od 10.12.2004.

  Prigovor se odnosio na tačnost navoda iz teksta, kao i na činjenicu da demanti gđe. Rako nije objavljen u cijelosti. Obzirom da je magazin “Dani” objavio dio reagovanja gđe. Rako, Vijeće za štampu BiH smatra da je uredništvo ispoštovalo odredbe Kodeksa koje nalažu predstavljanje svih strana u sporu. Vijeće za štampu BiH potvrđuje svoje opredjeljenje da ne utiče na uređivačku politiku niti jednog lista u smislu određivanja mjesta i načina objave priloga. Također, Vijeće za štampu BiH smatra da urednici mogu objaviti skraćenu verziju reagovanja podnosioca prigovora ukoliko je znatno duža od prvobitnog teksta ili ukoliko ne odražava potrebe demantija.

  Ostali prigovori su vraćeni Sekretarijatu Vijeća za štampu na dodatno procesiranje u skladu sa utvrđenom procedurom Vijeća za štampu.

  Više informacija o slučajevima razmatranim na sjednici možete dobiti u Sekretarijatu Vijeća za štampu: tel: 033 372 270/271, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., web: www.vzs.ba .

  

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.