Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Sjednica Vijeća za štampu, Banja Luka 8. juli 2005.

  Izvještaj sa sjednice Vijeća za štampu održane 08. jula 2005. u Banja Luci

  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je 08. jula 2005. održalo redovnu sjednicu u Banja Luci na kojoj je, između ostalog, razmatran i dalji način funkcionisanja Vijeća za štampu. Sjednici je prisustvovalo trinaest članova Vijeća kojima je predsjedavao profesor Drago Branković. Kao gosti bili su prisutni profesor Robert Piker, međunarodni predsjedavajući Vijeća za štampu, g. Nermin Durmo, direktor Sekretarijata u ostavci, gđa Dražena Peranić i gđa Gordana Svirac, predstavnice organizacije Chemonics. Razmotren je plan aktivnosti za 2005. godinu koji je pripremila Radna grupa, donesene su određene odluke i utvrđen plan aktivnosti za naredni period.

  Planom aktivnosti predviđeno je i istraživanje tržišta/lobiranje lokalnih i međunarodnih institucija za podršku Vijeću, što uključuje sastanke sa vlasnicima medija, predstavnicima vlasti na svim nivoima i predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija, te predstavnicima asocijacija i relevantnih nevladinih organizacija.

  Plan aktivnosti uključuje donošenje dugoročne Strategije i Poslovnog plana Vijeća za period 2006/2008. Rok za izradu Strategije je novembar i decembar 2005. U međuvremenu će donatori biti upoznati sa nekoliko predloženih modela finansiranja, dok je zadatak članova Vijeća utvrditi pod kojim uslovima i u kolikoj mjeri su mediji/vlasti spremni finansirati Vijeće za štampu.

  Članovi Vijeća su se složili o potrebi intenzivnijeg javnog oglašavanja Vijeća za štampu i upoznavanja javnosti sa ulogom Vijeća u odnosu na štampane medije i njihove čitatelje.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.