Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Reagovanje Vijeća za štampu povodom najavljenog uvođenja jedinstvene stope PDV-a

  Nulta stopa poreza neophodna je za zaštitu štampanih medija i izdavača, kao i osnovnog prava građana BiH na slobodu izražavanja, informisanja, obrazovanja...

  Na oktobarskoj sjednici Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine, članovi Vijeća izrazili su nezadovoljstvo Prijedlogom Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, uvođenjem jedinstvene poreske stope, PDV-a, od 17% na sve proizvode, uključujući i izdavaštvo i štampu. Usvajanje i provođenje ovakvoga Zakona, imalo bi negativne posljedice po rad i opstanak novinskih kuća i izdavača u Bosni i Hercegovini. Žalosno je čuti da se o gašenju nekih novinskih i izdavačkih kuća u našoj zemlji, već sada otvoreno govori kao o neminovnosti i prirodnom slijedu uvođenja jedinstvene poreske stope.

  Vijeće za štampu BiH apelira da se, dok je to još uvijek moguće, predvidi nulta stopa poreza za printane medije i izdavače, budući je to jedina realna mogućnost njihovoga opstanka.

  Insistiranje na jedinstvenoj poreskoj stopi, uključujući štampu i izdavače, nelogična je i neshvatljiva u trenutku nastojanja BiH da konačno, primjerom susjednih zemalja regiona, krene u susret Europskoj Uniji. Ukoliko je zbilja interes Bosne i Hercegovine priključenje Europskoj Uniji, onda je i kod uvođenja poreza na dodatnu vrijednost, neophodno pratiti principe i pravila djelovanja europskih zemalja, posebno kada su u pitanju mediji i izdavaštvo. Mnoge europske zemlje uopšte ne primjenjuju PDV na printane medije, a ako to i čine, taj porez je puno manji od predloženog bh poreza od 17%, bez obzira na puno veći standard života zemalja EU u odnosu na BiH.

  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine poziva sve relevantne institucije u zemlji, da prepoznaju važnost uvođenja PDV-a s nultom stopom poreza za štampu i izdavaštvo, i tako omogući njihov nesmetani daljnji rad, u ime prava bosanskohercegovačkih građana na slobodu informisanja, slobodu izražavanja i obrazovanja.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.