Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Vijeće za štampu održalo redovnu sjednicu u Sarajevu

  Vijeće za štampu održalo redovnu sjednicu u Sarajevu

   

  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je u oktobru/listopadu 2005. u Sarajevu održalo redovnu sjednicu, na kojoj su razmatrani prigovori javnosti, kao i druga pitanja koja se tiču rada ove organizacije.

  Potvrđeno je imenovanje gđe Ljiljane Zurovac na mjesto direktorice Sekretarijata, nakon što su članovi Vijeća razmotrili žalbe ostalih aplikanata i izvještaj Komisije za izbor direktora Sekretarijata.

  Vijeće za štampu BiH je razmotrilo i šest slučajeva koje Sekretarijat nije uspio riješiti putem medijacije, što je prvi korak pri obradi prigovora javnosti na tekstove objavljene u štampanim medijima.

  Vijeće za štampu BiH nije prihvatilo žalbu Odsjeka za odnose sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-Neretvanskog kantona na tekst “Auto škole bi mogle bojkotirati komisije za vozačke ispite”, objavljen 10.07.2005. u “Dnevnom avazu”. Vijeće se složilo da je redakcija “Dnevnog avaza” objavom demantija podnosioca prigovora ispoštovala obaveze prezentiranja stavova druge strane, koje predviđa član 7. Kodeksa za štampu (Mogućnost odgovora).

  Vijeće za štampu BiH je prihvatilo žalbu gđe Bosiljke i g. Mitra Miljanovića na tekst objavljen 21.07.2007. u “Slobodnoj Bosni” pod naslovom “Bečković-Tubić-Miljanović”. Vijeće smatra da je redakcija prekršila više članova Kodeksa za štampu, koristeći se neprimjerenim jezikom u tekstu, što je u suprotnosti sa odredbama Kodeksa za štampu.

  Vijeće za štampu BiH je prihvatilo i žalbu g. Zorana Polića, uposlenika Policijske stanice Gradiška na tekst “Prijetio je da će ubiti mene, suprugu i djecu”, objavljen 23.07.2005. u “Nezavisnim novinama”. Vijeće za štampu je mišljenja da je redakcija “Nezavisnih novina” prekršila član 7 Kodeksa za štampu, koji predviđa mogućnost odgovora i druge strane.

  Vijeće za štampu BiH smatra da je Kodeks prekršen i u tekstu “Utvrđuju se uzroci smrti Suade Bobar”, objavljen 30.07.2005. u “Dnevnom avazu”, na čiji je sadržaj prigovor uložio g. Suad Muhibić. Vijeće smatra da je došlo do povrede člana 9, Kodeksa za štampu (Privatnost), jer nije postojao javni interes prilikom objave informacije o tragično preminuloj osobi.

  Vijeće za štampu BiH je prihvatilo žalbu Biroa za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske na tekst “Vlada RS obećanih 180 hiljada maraka uplatila svojoj policiji” objavljen 07.09.2005. u “Dnevnom avazu”. Vijeće za štampu smatra da je podnosiocu prigovora trebala biti pružena mogućnost odgovora (Član 7. Kodeksa za štampu) čime bi javnosti bila pružena potpuna informacija u utrošku državnog novca.

  Također, Vijeće za štampu BiH je prihvatilo i drugu žalbu Biroa za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske na tekst “Nije prihvatljivo da bh. imovina pripadne Hrvatskoj” objavljen 04.10.2005. u “Dnevnom avazu”. Vijeće za štampu smatra da je i u ovom tekstu prekršen član 7. Kodeksa za štampu (Mogućnost odgovora) zbog neobjavljivanja demantija podnosioca prigovora.

  Odluke Vijeća za štampu možete naći na web strani www.vzs.ba, te u Sekretarijatu Vijeća za štampu BiH, koji se nalazi na adresi - ulica Trampina 8/1, Sarajevo.

  Vijeće za štampu BiH je na sjednici razmatralo načine ulaganja prigovora i složilo se da je prilikom podnošenja prigovora bitno ispoštovati prvi korak iz žalbene procedure Vijeća za štampu, a to je obraćanje redakciji na koju se prigovor odnosi. Pored toga, bitno je da dematniji koje podnosioci prigovora šalju redakcijama budu koncizni, te da ne prelaze dužinu teksta na koji se ulaže prigovor.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.