Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Izvještaj sa sjednice Vijeća za štampu BiH održane 9. decembra 2005. u Mostaru

  IZVJEŠTAJSA REDOVNE SJEDNICE VIJEĆA ZA ŠTAMPU BIH
  održane 9. decembra 2005. u Mostaru

  Redovna sjednica Vijeća za štampu BiH, samoregulatorne organizacije nadležne za očuvanje profesionalnih standarda novinarstva i omogućavanje ulaganja prigovora javnosti na pisanje u novinama i magazinima, održana je 9.decembra 2005. u Mostaru. Na sjednici su, pored pojedinačnih prigovora na tekstove objavljene u bh. štampanim medijima, razmatrana i brojna, bitna pitanja vezana za budući rad Vijeća za štampu.

  Prigovori javnosti:

  Vijeće za štampu je prihvatilo prigovor Biroa za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske na tekst objavljen 6.10.2005. u "Dnevnom avazu" pod naslovom "Smijeniti Bukejlovića". Vijeće za štampu smatra da je redakcija prekršila odredbu 7. Kodeksa za štampu koja predviđa mogućnost odgovora druge strane. Vijeće za štampu BiH smatra da bi publikacija trebala objaviti demanti podnosioca prigovora, čime bi bila ispunjena obaveza prezentiranja stava i druge strane.

  Vijeće za štampu je razmotrilo i dopis g. Marinka Sekulića, glavnog i odgovornog urednika "Srebreničkih novina".  Urednik Sekulić je Vijeće upoznao sa protestnim pismom, upućenim od oganizacije UNDP, koje se odnosi na sadržaj objavljen u listu «Srebreničke novine». Sporni sadržaj se odnosi na fotografiju objavljenu u oktobarskom izdanju ovog lista, koja prikazuje uposlenika UNDP-a na radnoj akciji i komentar ispod te fotografije koji je, prema UNDP-u «neprikladan, uvredljiv i rasistički».
  Vijeće za štampu BiH je donijelo zaključak da objavljena fotografija i popratni tekst ne predstavljaju uvredu na osnovu rasne pripadnosti, već isključivo satirični komentar u skladu sa načinom uređivanja te stranice "Srebreničkih novina». Činjenica da je g. Sekulić uputio lično izvinjenje gospodinu čija je fotografija objavljena, dodatno utvrđuje stav Vijeća za štampu da je prigovor UNDP-a neosnovan.

  Vijeće za štampu BiH je raspravljalo i o prigovoru Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) na prilog novinske agencije "Srna" objavljen na RTV "Hit" Brčko. Vijeće za štampu nije razmatralo ovaj slučaj, budući da sporni agencijski sadržaj nije objavljen u nekom od štampanih medija BiH, već u elektronskom mediju, za koji je nadležna Regulatorna agencija za komunikacije.

  Registracija Vijeća za štampu na nivou države BiH:

  Vijeće za štampu BiH raspravljalo je o nacrtu novog Statuta koji će jasnije definirati ulogu i obaveze svih tijela koja sačinjavaju ovu samoregulatornu organizaciju za štampu. Vijeće za štampu bi u svom sastavu trebalo imati predstavnike Udruženja novinskih izdavača, bh. javnosti i novinarskih organizacija. Utvrđene su obaveze i zadaci buduće Skupštine Vijeća, Upravnog odbora, Komisije za žalbe, Urgentne Komisije, te operativnog Sekretarijata. Novina u dosadašnjem radu Vijeća za štampu BiH je formiranje Urgentne Komisije za žalbe koja će biti sastavljena od tri člana Vijeća za štampu, a sastajat će se kada je neophodno donijeti hitne odluke o uloženim prigovorima na neprofesionalno pisanje novinara u printanim medijima. Predloženi nacrt Statuta bit će upućen na razmatranje asocijacijama novinara BiH i Udruženju novinskih izdavača BiH. Osnivačka Skupština Vijeća za štampu na nivou države BiH planirana je za februar mjesec 2006.

  Pored novoga Statuta, Vijeće za štampu BiH je razmotrilo i Strategiju za period septembar 2005- januar 2008, koja jasno definiše obaveze i aktivnosti Vijeća za štampu BiH za predviđeni period. Jedna od najbitnijih aktivnost Vijeća za štampu BiH je osiguranje samoodrživosti, jer pomoć međunarodnih donatora ne može biti jedini izvor finansiranja u budućnosti. Predviđena je intenzivnija saradnja sa novinskim izdavačima, udruženjima novinara i organima vlasti. Vijeće za štampu će intenzivirati promotivnu kampanju, koja će se sastojati od distribucije promo materijala, organizovanja skupova za novinare i javnost, s ciljem vođenja rasprave o samoregulaciji u novinarstvu, te organizovanja edukativnih seminara za novinare, urednike, čitatelje bh. štampe, članove Vijeća za štampu, studente novinarstva i sve druge građane Bosne i Hercegovine.

  Više informacija o zaključcima sa sjednice možete saznati u Sekretarijatu Vijeća za štampu i na web- stranici: Trampina 8, Sarajevo, 033 272-270, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., web: www.vzs.ba .

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.