Sjednica Vijeća za štampu - Sarajevo, 25. maj 2006.

Štampa

SJEDNICA VIJEĆA ZA ŠTAMPU - Sarajevo, 25. maj 2006.

Novinski izdavači iz BiH u rukovodećim tijelima Vijeća
Intenzivan rad tokom predizborne kampanje
Razmatrane tri žalbe na pisanje štampe

 

Novinski izdavači će biti maksimalno uključeni u sva rukovodeća tijela Vijeća za štampu BiH – potvrđeno je definitivno na ovoj sjednici Vijeća za štampu i u prvom neformalnom sastanku sa predstavnicima novinskih izdavačkih kuća iz BiH. Slijedeći primjere dobro uređenih Vijeća za štampu u zemljama Europe, bosanskohercegovačko Vijeće za štampu, najavljuje Osnivačku Skupštinu na kojoj će novinski izdavači, pored novinara i predstavnika javnosti, biti izabrani u rukovodeća tijela Vijeća: Skupštinu, Upravni odbor i Vijeće/Žalbenu komisiju. Vijeće za štampu je dio novinske industrije, pa tako rad Vijeća treba biti rukovođen i od ljudi koji vode tu industriju.

Vijeće za štampu je također razmatralo pitanja financiranja i načine efektnog intenzivnog rada tokom predstojeće predizborne kampanje, u septembru mjesecu o.g.

Vijeće je, također, razmatralo tri žalbe na pisanje štampe:

- Prigovor g. Safeta Pašića, Ombudsmana BiH, na tekst “Ombudsmani BiH”, objavljenog u rubrici “Barometar” magazina Dani od 21.04.2006.
Slučaj je riješen medijacijom Vijeća za štampu između podnositelja prigovora i magazina - demanti g. Pašića je objavljen u 467. izdanju magazina “Dani” od 25.05.2006.

- Prigovor gđe Borke Rudić, generalne tajnice Udruženja/Udruge “BH Novinari” na niz tekstova objavljenih u magazinu Slobodna Bosna.
Prigovor je vraćen na dodatnu provjeru. Sekretarijat Vijeća za štampu će provjeriti da li je slučaj o kojemu je riječ u pomenutim tekstovima već predmetom sudske procedure.

Vijeće za štampu, po pravilima svoga djelovanja, ne razmatra slučajeve koji su već u sudskom procesu do okončanja sudskog spora. Nakon dodatne provjere i u skladu sa činjenicama, Vijeće će ponovno na sljedećoj sjednici razmatrati prigovor gđe Borke Rudić.

- Prigovor Udruženja žena “Medica Zenica”, putem Institucije Ombudsmana Federacije BiH, na izvještavanje medija o žrtvama nasilja i trgovine ljudima.
Vijeće za štampu je donijelo odluku da urednike svih štampanih medija ponovo podsjetiti na Kodeks za štampu, Član 9 Privatnost i Član 11 Zaštita djece i maloljetnika.

Ovi članovi Kodeksa preciziraju principe izvještavanja o događajima koji podrazumijevaju lične tragedije, te tretiranje djece i maloljetnika u izvještavanjima. Saopćenje je poslato na adrese urednika svih tiskanih izdanja u BiH.

Više informacija:
Sekretarijat Vijeća za štampu BiH
Trampina 8, Sarajevo
033 272-270; 033 272 271
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
web: www.vzs.ba