Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Izvještavanje medija o žrtvama nasilja

  Obaveza poštivanja Člana 9 i Člana 11 Kodeksa za štampu


  Vijeće za štampu BiH je, putem Institucije Ombudsmana FBiH, informisano o prigovoru Udruženja žena “Medica Zenica” koji se odnosi na medijsko izvještavanje o žrtvama nasilja.

  Udruženje “Medica Zenica” ukazuje na učestalu praksu objavljivanja podataka o žrtvama nasilja, s imenima ili inicijalima žrtava, te dodatnim podacima iz kojih se lako može zaključiti o kojim osobama se radi. “Takvim ponašanjem nanesena je velika šteta žrtvama nasilja, koja se reflektuje kako u momentu objavljivanja, tako i sa nesagledivim posljednicama u budućnosti, kako za žrtvu nasilja, tako i za članove njene porodice”, stoji, između ostalog, u dopisu Udruženja “Medica Zenica”.

  Vijeće za štampu BiH je, na posljednjoj redovnoj sjednici, održanoj 25. maja 2006., razmotrilo prigovor Udruženja “Medica Zenica” i donijelo odluku o upućivanju podsjetnika urednicima štampanih medija na odredbe Kodeksa za štampu koje se odnose na izvještavanje o žrtvama nasilja i sličnim temama.

  Vijeće za štampu BiH naglašava da javnost ima pravo na informaciju i o negativnim društvenim pojavama, ali je dužnost novinara prezentirati takvu informaciju na odgovoran i profesionalan način, prvenstveno štiteći žrtve i ne dozvoljavajući njihovu zloupotrebu.

  Imajući u vidu da su žrtve nasilja nerijetko i djeca mlađa od 15 godina, čiji se inicijali, pune adrese stanovanja, fotografije roditelja ili mjesta stanovanja, često objavljuju u bh. štampi, Vijeće-Savjet za štampu podsjeća urednike i novinare na obavezu poštivanja Člana 11 Kodeksa za štampu – Zaštita djece i maloljetnika: “Novine i periodična izdanja oprezno i sa odgovornošću smiju identificirati djecu mlađu od 15 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela. Novine i periodična izdanja ne smiju ni pod kakvim okolnostima identificirati djecu mlađu od 15 godina, koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci ili optuženi.”

  Također, Vijeće za štampu BiH podsjeća na obavezu poštivanja Člana 9 Kodeksa za štampu -Privatnost: “Obrada priloga koji uključuju lične tragedije će biti urađena obzirno, a pogođenim licima će se prići diskretno i sa suosjećanjem.”

  Vijeće za štampu BiH smatra potrebnim ukazati urednicima i novinarima štampanih medija da svako nepotrebno otkrivanje identiteta žrtve nasilja, pogotovo ako je riječ o seksualnom nasilju, može imati brojne negativne posljedice po žrtvu.

  Vijeće za štampu BiH također apelira na Policiju i Tužilaštvo da s pažnjom informiraju novinare o ovim slučajevima, budući da upravo iz ovih institucija često dolaze suvišne informacije, koje novinari olako prezentiraju javnosti.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.