Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluke sa desetog sastanka Vijeća za štampu

   

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  Vijeće za štampu BiH je na svojoj desetoj redovnoj sjednici održanoj 18. novembra 2003. u Banja Luci donijelo slijedeće odluke na dostavljene žalbe.

   

  Vijeće je raspravljalo o četiri primljene žalbe. Donešene su slijedeće odluke:

  1.Vijeće za štampu u slučaju žalbe g. Milanka Mihajlice, predsjednika Srpske radikalne stranke Republike Srpske, na tekstove pod naslovom “Sprega sa nacionalnim strankama put beznađa” i “Tadić: Krajnji cilj jedna vojska BiH” objavljene u listu “Nezavisne novine” je donijelo slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.

  G. Mihajlica se žalio na dva članka koje su objavile “Nezavisne novine”, a u kojima su bivši članovi Srpske radikalne stranke RS pikazani kao njeno legalno rukovodstvo. Smjenjeno rukovodstvo Srpske radikalne stranke RS je podnijelo žalbu Okružnom sudu u Banja Luci za promjenu lica ovlaštenih za zastupanje i predstavljenje stranke. Po donošenju sudske odluke “Nezavisne novine” objavljuju članak u kojem je prenešena odluka Okružnog suda Banja Luka o članstvu ove stranke, kao i izjava g. Mihajlice. Vijeće za štampu smatra da su “Nezavisne novine” postupile u skladu sa Kodeksom za štampu i dobrom novinarskom praksom objavivši tekst koji odgovara demantiju upućenom od strane podnosioca žalbe, što je i razlog odbacivanja žalbe.

  2.Vijeće za štampu u slučaju žalbe g. Zlatka Voljevice, rukovodioca Službe za informatiku i informisanje Općine Centar Sarajevo, na tekst pod naslovom “Nerazumno odbijanje”objavljen u listu “Dnevni avaz” je donijelo slijedeću odluku: Žalba se prihvata.

  Žalba se odnosila na komentar dana prema kojem je načelnik Općine Centar g. Ljubiša Marković, kriv za gubitak investicije od 90 miliona maraka koliko bi firma Bosnia Bank International uložila u izgradnju modernog tržnog centra na mjestu robne kuće “Sarajka”.

  Imajuću u vidu podatak da demanti podnosioca žalbe nije nikada objavljen, Vijeće za štampu smatra da je prekršen član 7. Kodeksa za štampu (Mogućnost odgovora). Također, Vijeće za štampu smatra da je prekršen i član 5. Kodeksa za štampu (Tačnost i fer izvještavanje) jer je publikacija preuranjeno donijela zaključke o ishodu slučaja, i to u vrijeme kad se još uvijek vode pregovori o iznalaženju najpovoljnijeg urbanističkog rješenja kako za investitora, Bosnia Bank International, tako i za Općinu Centar i njene građane.

  3.Vijeće za štampu u slučaju žalbe g. Sulejmana Muhamedagića, predsjednika Općinske organizacije SUBNOR-a Velike Kladuše, na tekstove objavljene u listu “Kladuške novosti” je donijelo slijedeću odluku: Žalba se odbija.

  Žalba g. Muhamedagića je rekacija na tekst g. Sulejmana Latića pod nazivom “Profesor Carević izjednačio agresora i žrtvu” objavljen u rubrici “Reagovanja, pisma i reklame” Kladuških novosti. Iako sa zakašnjenjem, “Kladuške novosi” su objavile reagovanje podnosioca žalbe čime su ispunjene obaveze iz člana 7. Kodeksa za štampu koji predviđa mogućnost odgovora u istom ili jednom od narednih brojeva publikacije na koju se žalba odnosi.

  4.Vijeće za štampu u slučaju žalbe g. Blaža Stevovića, direktora Alternativnog kluba i scene “Zoran Radmilović”na tekst objavljen u tabloidu “Prst”, je donijelo slijedeću odluku: Vijeće za štampu će upoznati sva relevantna tijela u BiH, kao i njenu javnost o ovom slučaju.

  Podnosilac žalbe u svom dopisu traži da se tabloid “Prst” kazni zbog narušavanja svih novinarskih kodeksa. Konstatirajući da je nemoguće stupiti u kontakt sa urednikom ove novine, g. Stevović želi da Vijeće zabrani rad ove novine.

  Vijeće za štampu, nažalost, nema sredstva kojima bi mogao uticati na rad ove novine, kao ni mandat da kazni ili zabrani rad jedne novine. Sama činjenica da je nemoguće stupiti u kontak sa glavnim i odgovornim urednikom otežava rad sekretarijatu Vijeću za štampu i onemogućava bilo kakav razgovor o samoregulaciji, Kodeksu za štampu ili mandatu Vijeća. Međutim, bez obzira na to, Vijeće smatra da bi javnost, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija i Ured visokog predstavnika trebali biti upoznati sa ovakvom jednom negativnom pojavom u društvu koja ne bi smjela biti ignorisana ili prepuštena slučaju.

  Vijeće za štampu će svoj slijedeći sastanak održati u decembru u Sarajevu.

  Detaljnije informacije o svakom pojedinačnom slučaju možete dobiti u Sekretarijatu Vijeća za štampu (Dženetića čikma 2, Sarajevo; tel/fax: 033 272 270/272) odnosno na web-strani Vijeća za štampu www.vzs.ba

  Sekretarijat Vijeća za štampu

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.