Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopštenje za javnost sa jedanaeste redovne sjednice Vijeca za štampu

  Sarajevo, 25. februar 2004.


  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST  Vijeće za štampu BiH je 20. februara 2004. u Fojnici održalo svoju jedanaestu redovnu sjednicu. Sjednici Vijeća su pored ostalih prisustvovala i tri nova člana Vijeća:  dr. Fadil Ademović, g. Mladen Bošnjak i gđa. Vildana Selimbegović. Savez novinara BiH je dr. Ademovića delegirao kao predstavnika javnosti, a g. Bošnjaka kao predstavnika medija, zamjenivši dotadašnje predstavnike g. Besima Spahića i g. Daria Novalića. Nezavisna unija novinara je na mjesto g. Ivana Lovrenovića delegirala gđu. Selimbegović.  Gost na sjednici Vijeća je bio g. Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmena FBiH za medije, koji je članovima Vijeća prezentovao Zakon o zaštiti od klevete i tužbe koje su dosad pristigle u kantonalne sudove FBiH. Konstatovano je da je od oko 200 do sada prispjelih slučajeva, sud donio presudu u samo jednom slučaju. Veliki porast tužbi je jasan indikator kako ugrožavanja ljudskih prava, tako i sve je većeg nepoštivanja profesionalnih standarda od strane medija.  S obzirom da Vijeće za štampu nema niti mandat ni ambicija da se miješa u rad sudova, a svjesni činjenice da u sistemu profesionalne odgovornosti i samoregulacije odgovornost medija mora postojati kako bi se postigli visoki standardi u novinarstvu, Vijeće za štampu podvlači da bi se dosljednim pridržavanjem jedinstvenog Kodeksa za štampu i principa samoregulacije mogli izbjeći mnogi razlozi za ovako veliki broj tužbi pred sudovima.  Vijeće za štampu se zalaže za slobodu štampe ali i štiti građane od zloupotrebe te slobode, dok istovremeno s posebnom pažnjom prati dešavanja koja imaju uticaj na javni interes. Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine se zalaže za samoregulaciju štampanih medija zato jer vjeruje da pravila koja nameće sama profesija imaju više efekta od pravila koje nameće sud, te tako imaju i veći autoritet  Vijeće je raspravljalo o pet primljenih žalbi. Donešene su slijedeće odluke:  1.       U slučaju žalbe g. Ibre Omerbašića, direktora firme “Tešanjaska vrela d.o.o.” na tekst pod naslovom “Sudska presuda u službi mafijaškog reketa” objavljen u magazinu “BH Dani” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.   Žalba se odnosila na komentar nedavnog sudskog spora između dva velika proizvođača mineralne vode u BiH “Tešanjskih vrela” i “Ilidžanskog dijamanta”. Magazin “BH Dani” je objavio reagovanje g. Omerbašića. Međutim u tom tekstu je došlo do greške, koja je bitno mijenjala smisao demantija. Nakon što je g. Omerbašić ukazao “BH Danima” na taj propust, oni su to i objavili. S obzirom da su objavljena oba reagovanja podnosioca žalbe Vijeće za štampu smatra da je publikacija postupila u skladu sa Kodeksom za štampu i dobrom novinarskom praksom, čime su ispoštovane odredbe čalna 7. Kodeksa za štampu (Mogućnost odgovora).  2.       U slučaju žalbe g. Alekse Milojevića, bivšeg direktora “Direkcije za privatizaciju RS”, na tekstove pod naslovom “Pravobranilac potvrdio valjanost ugovora za stan Alekse Milojevića” i “ Aleksa Buha, Velibot Ostojić, Vojislav Maksimović… dobili stanove u RS, vratili u Sarajevu, žive u Beogradu” objavljen u listu “Nezavisne novine” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.  Podnosilac žalbe je uputio demanti redakciji “Nezavisnih novina” koji je objavljen u jednom od narednih izdanja. Međutim g. Milojević je bio nezadovoljan odgovorom uredništva koji je objavljen skupa sa njegovim demantijem, nakon čega upućuje drugo svoje reagovanje redakciji, koje nije obajvljeno jer obiluje uvredama i njime se nije obratio publikaciji, već uposleniku u “Nezavisnim novinama”. U skladu sa stavom b. člana 8. Statuta Vijeća za štampu “prigovori protiv novinara pojedinaca neće biti prihvaćeni. Prigovori će biti prihvaćeni samo u slučaju da su usmjereni na izdanje u cjelini”. Vijeće smatra da je uredništvo “Nezavisnih novina” postupilo u skladu sa članom 7. Kodeksa za štampu objavivši prvo reagovanje.  3.       U slučaju žalbe g. Milenka Brkića, na tekst pod naslovom “Između smijeha i plača” objavljen u listu “Nezavisne novine” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Žalba se odbija.  Vijeće smatra da je redakcija “Nezavisnih novina” ispoštovala odredbe Kodeksa za štampu jer se obratila podnosiocu žalbe da objavi svoje regovanje što je g. Brkić odbio.  Pored obraćanaj Vijeću, g. Brkić je podnio i prijavu nadležnom sudu . Obzirom da se podnosilac žalbe već pozvao na zakonske mjere protiv publikacije u pitanju, Vijeće smatra da bi donošenje bilo kakve odluke, u ovom trenutku, moglo uticati na odluku suda. U skladu sa odredbama Žalbene procedure, Vijeće nema pravo da mijenja sudske instance, stoga i  ne razmatra žalbe koje su već predmetom suda.  4.       U slučaju žalbe g. Sanjina Bećiragića, novinara FTV, na tekst pod naslovom “Po instrukcijama Avaza Sanjin Bećiragić pokušao diskreditirati Magazin 60 minuta” objavljen u magazinu “Slobodna Bosna” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Žalba se vraća podnosiocu žalbe kao i publikaciji o kojoj je riječ na dodatni pokušaj medijacije.  Vijeće smatra da g. Sanjin Bećiragić treba, u roku od 15 dana, od dana prijema ove odluke, uputiti magazinu “Sloboda Bosna” demanti napisan primjerenim jezikom i ne veći od objavljenog članka, a “Slobodna Bosna”, treba također u roku od 15 dana, nakon prijema njegovog demantija, a u skladu članom 7. Kodeksa za štampu, taj demanti i objaviti.  5.       U slučaju žalbe g. Sulejmana Dedića, na tekst pod naslovom “Lišen slobode pedofil iz Dobrinje”objavljen u listu “Dnevni avaz” Vijeće je donijelo slijedeću odluku: Žalba se odbija.    Na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni žalbene procedure, Vijeće za štampu ne razmatra žalbe koje ne spadaju o vremenski okvir u kojem oštećena strana može podnijeti prigovor zbog sadržaja objavljenih u štampanim medijima (tri mjeseca od dana objavljivanja sadržaja u štampanim medijima). Obzirom da se u ovom slučaju radi o tekstu koji je objavljen prije tri godine, Vijeće za štampu nije u mogućnosti  razmatrati žalbu. Konstatovano je da je podnosiocu žalbe redakcija “Dnevnog avaza” pružila priliku za odgovor, objavivši tekst i dio faksimila upućenog glavnom i odgovornom uredniku, i to u periodu kada je ovaj slučaj bio aktuelan.  Vijeće za štampu će svoj slijedeći sastanak održati u aprilu u Mostaru.  Detaljnije informacije o svakom pojedinačnom slučaju možete dobiti u Sekretarijatu Vijeća za štampu (Dženetića čikma 2, Sarajevo; tel/fax: 033 272 270/272) odnosno na web-strani Vijeća za štampu www.vzs.ba
  Sekretarijat Vijeća za štampu

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.