Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Reakcija Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine povodom mogućeg uvođenja PDV-a na štampu

  Reakcija Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine

  povodom mogućeg uvođenja PDV-a na štampu

   

  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je veoma zabrinuto povodom Prijedloga Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i mogućnosti uvođenjastandardne porezne stope PDV-a od 17% na sve proizvode, uključujući i štampu. Usvajanje i provođenje ovog zakona bi imalo direktnog, veoma nepovoljnog uticaja na novinsku i izdavačku djelatnost i moglo bi, između ostalog, rezultirati i gašenjem brojnih štampanih medija u BiH.

  Zalaganje Vijeća ministara BiH, a na preporuku Međunarodnog monetarnog fonda, za jedinstvenu poresku stopu koja bi se primjenjivala na sve proizvode čini nam se nerazumnim imajući u vidu praksu u ostalim evropskim zemljama. Naime, prema podacima Udruženja nezavisnih evropskih vijeća za štampu (AIPCE – Association of Independent Press Councils of Europe) čiji član je i Vijeće za štampu BiH, porez na dodatnu vrijednost u ostalim zemljama Evrope se razlikuje od zemlje do zemlje, ali je u većini slučajeva ili dosta manji ili se uopšte ne primjenjuje na štampane medije. Najveća stopa od 12,5% se odnosi na Irsku, zatim nešto niži PDV je u Austriji (10%), Njemačkoj (7%), Holandiji i Švedskoj (6%), Portugalu (5%), Španiji i Italiji (4%), dok štampa u zemljama poput Velike Britanije, Norveške, Finske, Belgije i Danske nije podvrgnuta oporezivanju.

  Imajući u vidu da se prethodni podaci odnose na zemlje zapadne Evrope čiji je standard dosta veći od bosanskohercegovačkog, smatramo da bi institucije koje su nadležne za usvajanje Zakona o porezu na dodatnu vrijednost trebale prije donošenja konačne odluke razmotriti mogućnost smanjenja ili potpunog ukidanja PDV-a za štampu. Apeliramo na sva relevantna zakonodavna tijela, kao i novinarske asocijacije, medije i nevladine organizacije, koji mogu doprinijeti rješavanju ovog problema, da se oglase po ovom pitanju u cilju što promptnijeg iznalaženja adekvatnog rješenja. Vijeće za štampu BiH namjerava upoznati i kolege iz ostalih evropskih vijeća za štampu sa ovom situacijom i tražiti savjet na koji način se izboriti protiv uvođenja standardne stope PDV-a za štampu.

  Naglašavamo da se Vijeće za štampu BiH zalaže za kreiranje povoljne atmosfere za rad svih profesionalnih štampanih medija, koja će uključivati porezne olakšice kako bi se novinari i urednici mogli koncentrisati na najbitniji dio njihove profesije, a to je objektivno i istinito izvještavanje javnosti o bitnim društvenim događanjima.

  -kraj-

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.