Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Vijeće za štampu BiH održalo redovnu sjednicu u Banja Luci

  Sarajevo, 04. oktobar 2004.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU BIH ODRŽALO REDOVNU SJEDNICU U BANJA LUCI


  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je 27. septembra tekuće godine održalo redovnu sjednicu u Banja Luci na kojoj su razmatrana brojna pitanja vezana za rad ove institucije.

  Usvojen je novi Statut Vijeća za štampu BiH koji pored osnovnih odredbi sadržanih u prethodnom, otvara mogućnost povećanja broja članova Vijeća za štampu, definiše način biranja novih članova, predsjedavajućeg i njegovih zamjenika, kao i direktora Sekretarijata Vijeća za štampu. Također, analiziran je i usvojen Drugi Izvještaj Vijeća za štampu BiH o stalnom monitoringu štampanih medija koji će biti distribuiran medijima početkom mjeseca oktobra.

  Razmatrani su i brojni prigovori na pisanje štampanih medija koje je Sekretarijat primio u periodu nakon sjednice Vijeća održane u mjesecu junu u Mostaru . Od deset primljenih slučajeva, Sekretarijat je tri riješio putem medijacije, jedan je riješen bez posredstva Sekretarijata ili Vijeća (samoregulacija), jedan je van nadležnosti Vijeća, dok je preostalih pet slučajeva razmatrano na sjednici. Donesene su slijedeće odluke:

  1. Vijeće za štampu BiH je prihvatilo prigovor gđe. Aleksandre Martinović, sudinice Kantonalnog suda u Sarajevu, na članak pod nazivom "Suze Aleksandre Martinović” objavljen u listu “BH Dani”.
  2. Prigovor se odnosio na urednički komentar oslobađajuće presude protiv g. Ismeta Bajramovća gdje je autor na neprimjeren način okarakterisao kako rad sudinice Marinović, tako i cijeli pravosudni sistem u BiH. Vijeće za štampu BiH je konstatovalo kršenje odredbi člana 1. Kodeksa za štampu (Opće odredbe) koje podrazumijevaju obavezu novinara i publikacija da održe visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima, kao i obavezu novinara da će “u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri skupljanju informacija, izvještavanju ili predstavljanju mišljenja” (Član 2. Kodeksa za štampu – Urednička odgovornost).

  3. Prigovor g. Edhema Bibera, predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH, na tekstove “Sindikat se godinama lažno predstavlja” (14.06.2004.), “Odbijena registracija” (15.06.2004.), “Biber priznao da je njegov Sindikat zakonski nelegalan” (16.06.2004.) i “Biberov Sindikat je problem pravosuđa” (17.06.2004.) objavljene u listu “SAN”, je prihvaćen uz dodatni pokušaj medijacije.
  4. Podnosilac prigovora je uputio demanti redakciji lista “SAN” koji je djelomično objavljen u tekstu “Biber priznao da je njegov Sindikat zakonski nelegalan”, i to dio koji odnosi na stav g. Bibera o redakciji lista “SAN”, a ne i sami demanti tvrdnji iz spornih tekstova. Vijeće za štampu BiH smatra potrebnim uputiti g. Bibera da redakciji dostavi demanti koji neće sadržavati uvredljive opaske i komentare, već pojašnjenje slučaja i demantiranje tvrdnji. Takav demanti, redakcija lista “SAN” bi trebala objaviti u jednom od narednih izdanja u cilju objektivnog informisanja javnosti, a i u skladu sa odredbama člana 7. Kodeksa za štampu (Mogućnost odgovora). Vijeće za štampu BiH se nada da će podnosilac prigovora i publikacija u pitanju postupiti u skladu sa preporukama Vijeća.

    

  5. Prigovor g. Admira Softića, predsjednika Udruženja inžinjera općine Banovići, na nemogućnost demantiranja tekstova “Reakcija na javne istupe Predsjednika Udruženja inžinjera općine Banovići” i “Zbog navodnog prekoračenja i zloupotrebe ovlasti predsjednika najavili pokretanje postupka odgovornosti” objavljenih u listu “Rudar” je vraćen Sekretarijatu na dodatni pokušaj medijacije.
  6. Obzirom da je glavni i odgovorni urednik lista “Rudar” izrazio spremnost da objavi demanti g. Softića u narednom izdanju, Vijeće za štampu BiH je odlučilo sačekati sa odlukom dok ne utvrdi da li je reakcija postupila u skladu sa dogovorom.

  7. Prigovor Udruženja Q za promicanje i zaštitu kulture, identiteta i ljudskih prava queer osoba na tekstove “Sve je puno drogiranih pedera”, “Pederski lobi uzvraća udarac” i “Wanted” objavljene 14.09.2004. u listu “Walter” je, također, vraćen Sekretarijatu na dodatni pokušaj medijacije.
  8. Vijeće za štampu BiH smatra potrebnim ispoštovati odredbe žalbene procedure Vijeća za štampu koja predviđa period od sedam do petnaest dana, od dana upućivanja prigovora, za odgovarajuću reakciju u vidu objavljivanja ispravke ili izvinjenja. Ukoliko redakcija ne objavi reagovanje Udruženja Q, Vijeće za štampu BiH će donijeti odluku o eventualnom kršenju Kodeksa za štampu u naznačenim tekstovima.

  9. Povodom prigovora Koordinacije novinarskih udruženja u BiH na tekstove objavljene u “Slobodnoj Bosni” (“Mahalski fašizam NTV Hayat”, 09.09.04.), “Walteru” (“Sve je puno drogiranih pedera”, “Od čega su Senadu Avdiću deformisana usta”, “Wanted”, 14.09.04.), i “Dnevnom avazu” (preneseni tekst iz “Waltera” – “Od čega su Senadu Avdiću deformisana usta”, 15.09.04.), Vijeće za štampu BiH je odlučilo uputiti saopštenje za javnost svim medijima u BiH.

  Više informacija o slučajevima razmatranim na sjednici ili riješenim medijacijom možete dobiti u Sekretarijatu Vijeća za štampu: tel: 033 372 270/271 ili email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.