Reakcija Vijeća za štampu BiH na prigovor Koordinacije novinarskih udruženja u BiH

Štampa

Sarajevo, 04. oktobar 2004.


REAKCIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU BIH NA PRIGOVOR KOORDINACIJE NOVINARSKIH UDRUŽENJA U BIH


Vijeće za štampu BiH je na redovnoj sjednici održanoj 27. septembra 2004. u Banja Luci razmatralo prigovor Koordinacije novinarskih udruženja u BiH na tekstove objavljene u “Slobodnoj Bosni”, “Walteru” i “Dnevom avazu” koji su uslijedili nakon emitiranja emisije NTV Hayat “Arduana” u kojoj je tretirana tema homoseksualizma. Riječ je o tekstovima “Mahalski fašizam NTV Hayat” (“Slobodna Bosna, 09.09.2004.), “Wanted”, “Sve je puno drogiranih pedera”, “Od čega su Senadu Avdiću deformisana usta” (“Walter”, 14.09.2004.), kao i tekstu objavljenom u listu “Dnevni avaz” a koji je zapravo prenesen iz lista “Walter” (“Od čega su Senadu Avdiću deformisana usta”, 15.09.2004.).

Vijeće za štampu BiH se slaže sa ocjenom Koordinacije novinarskih udruženja u BiH da je u navedenim tekstovima izražen visoki stupanj netolerancije prema drugim i drugačijim, te da je novinarski jezik prepun nepristojnosti i uvreda najgore vrste. Vijeće za štampu BiH je iznenađeno načinom na koji pojedini mediji izvještavaju o različitim pojavama u društvu i diskriminirajućim odnosom prema manjinskim grupama u BiH.

Kodeks za štampu Bosne i Hercegovine, koji su novinari dobrovoljno prihvatili i čijih odredbi bi se trebali pridržavati u svakodnevnom radu, naglašava kako će se novinari “pridržavati opšteprihvaćenih društvenih standarda pristojnosti”, kao i da imaju “obavezu prema javnosti sačuvati visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kojim okolnostima”. Također, Kodeks nalaže da “novine i periodična izdanja moraju izbjeći uvredljive prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, spol, seksualnu opredijeljenost…”.

Vijeće za štampu BiH smatra da gore navedene novine nisu ispoštovale odredbe Kodeksa za štampu koje se odnose na pomenuta pitanja i poziva urednike svih štampanih izdanja da obrate pažnju na obaveze pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri skupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja koje im nalaže profesija.