Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Pismo Zastupničkom domu Parlamenta BiH u vezi sa mogućim uvođenjem PDV-a na štampu

  Zastupnički dom Parlamenta BiH

  Komisija za finansije i budžet

  N/r: članova Komisije

  Poštovani,

  obraćamo vam se povodom sve učestalijih rasprava o mogućem uvođenju jedinstvene stope poreza na dodatnu vrijednost od 17% za sve proizvode, uključujući novine i časopise.

  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine se i ranije oglasilo po ovom pitanju putem saopštenja za javnost izrazivši svoju zabrinutost zbog mogućnosti stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kojim je predviđena jedinstvena porezna stopa. Međutim, prema našim saznanjima, prijedlozi Vijeća za štampu BiH, Udruženja izdavača i ostalih protivnika uvođenju jedinstvene stope PDV-a nisu imali pozitivnog odjeka jer se i dalje u javnosti govori o jedinstvenoj stopi poreza od sedamnaest procenata.

  Prema posljednjim prijedlozima vaše Komisije nulta stopa poreza nije predviđena za štampu iako, prema našem mišljenju, predstavlja jedinu realnu mogućnost da bosanskohercegovački štampani mediji postanu ekonomski neovisni i održivi.

  Smatramo da PDV na štampanu riječ predstavlja porez na informaciju, mišljenje, obrazovanje i pismenost - što je suviše bitno da bi bilo opterećeno porezima. Sloboda izražavanja je osnova svih zdravih demokratskih društava i ne bi trebala biti onemogućena ili otežana na bilo kakav način.

  Prema informacijama Evropskog Vijeća izdavača većina zemalja Evropske Unije ima nultu ili povlaštenu stopu PDV-a za štampu, a otvorena je i mogućnost smanjenja porezne stope svim zemljama članicama čiji štampani mediji podliježu PDV-u. Ukoliko je primarni interes Bosne i Hercegovine priključenje Evropskoj Uniji, onda bi trebalo biti jasno svim zakonodavnim tijelima da uvođenje nulte stope za određene proizvode (uključujući i štampu) nije protivno evropskoj praksi i ne bi trebalo predstavljati hendikep u pokušajima Bosne i Hercegovine da se približi Evropskoj Uniji.

  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine se iskreno nada da će članovi Komisije za finansije i budžet Zastupničkog doma Parlamenta BiH, kao i ostale relevantne institucije u zemlji, prepoznati važnost smanjenja poreza na štampu i time omogućiti nesmetan rad svih štampanih medija u BiH. Ukoliko se usvoji Zakon o porezu na dodatnu vrijednost sa olakšavajućom stopom poreza za određene proizvode, novine i časopisi bi se svakako trebali naći na listi tih predmeta kao jedni od esencijalnih proizvoda potrebnih svakom civiliziranom društvu.

  U nadi da ćete uvažiti ovaj dopis, koji je svojevrsni apel zakonodavnim institucijama,

  S poštovanjem,

  Vijeće za štampu BiH

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.