Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluke Vijeća sa sastanka održanog 14-og marta 2002. u Banja Luci

  Odluke Vijeća sa sastanka održanog 14-og marta 2002. u Banja Luci

   

  Vijeće za štampu BiH, prva samoregulatorna institucija u BiH na svojoj redovnoj sjednici održanoj 14. marta 2002. u Banja Luci donijela je odluke na dostavljene žalbe.

  Vijeće za štampu želi da bh. javnost, kao i sve kolege novinare iz štampanih medija na teritoriji BiH upozna sa ovim odlukama.

  Vijeće je raspravljalo o pet primljenih žalbi. Donešene su slijedeće odluke:
  Vijeće za štampu BiH je izrazilo zadovoljstvo zbog uspješno ostvarene medijacije sekretarijata Vijeća za štampu, a povodom žalbe gđe. Jadranke Milošević na tekst objavljen u Slobodnoj Bosni pod nazivom «Federalna TV: Pojačaj, pa ugasi!» (broj 263). Gospođa Milošević se sekretarijatu obratila sa molbom da se osigura objavljivanje njenog demantija, što je redakcija Slobodne Bosne učinila u narednom broju.

  Vijeće za štampu je povodom žalbe prof. dr. Radmila Kondića, direktora Više poslovne škole Prijedor, na tekst objavljen u Glasu srpskom pod naslovom «Diplome nevažeće» (dana 8. oktobra 2001), a kojom prenose izjavu zamjenika ministra prosvjete, g. Steve Pašalića, koji tvrdi da škola nikada nije imala dozvolu za rad, donijelo slijedeću odluku: Žalba je djelimično odbijena.

  Redakcija Glasa srpskog nije se ogriješila o Kodeks za štampu tačno prenijevši izjavu g. Steve Pašalića. Vijeće za štampu je preporučilo g. Kondiću da kao svoj demanti na izjavu g. Pašalića uputi dokument o riješenju za rad koje mu je 1996. izdalo Ministarstvo prosvjete, čime se potvrđuje neistinitost jednog dijela izjave g. Pašalića. Demanti sa tako priloženim dokumentom redakcija Glasa srpskog će objaviti.

  Vijeće za štampu je razmatrajući žalbu magazina Front slobode na tekst pod naslovom «Crna Tuzlo i Selim te guslo» objavljenog u magazinu Walter (broj 40) donijelo sljedeću odluku: Žalba se odbacuje.

  Vijeće za štampu u skladu sa članom 8c. svog Statuta ne može prihvatiti žalbu jedne publikacije prema drugoj. Zbog ove statutarne odredbe, Vijeće za štampu je odbacilo ovu žalbu.

  Vijeće za štampu je analizom žalbe g. Amera Kapetanovića, glasnogovornika ministarstva vanjskih poslova, a po ovlaštenju g. Zlatka Lagumdžije na tekstove objavljene u magazinu Walter pod nazivom «Il padrino» (broj 40) i «Narcis i Zlatousti» (broj 41) donijelo slijedeću odluku: Žalba se vraća i podnosiocu i magazinu Walter na daljnju obradu.

  Vijeće za štampu je analizom pristigle dokumentacije preporučilo Uredu glasnogovornika da magazinu Walter umjesto zahtjeva za izvinjenje uputi demanti na objavljenje tekstove (u roku ne kasnijem od 15 dana). Istovremeno, Vijeće za štampu je zatražilo od magazina Walter da objavi tekst demantija koji će mu uputiti Ministarstvo vanjskih poslova. U slučaju

  odbijanja magazina Walter za objavom ovakvog demantija, Vijeće će automatski prihvatiti žalbu g. Lagumdžije zbog kršenja člana 7. Kodeksa za štampu (mogućnost odgovora).

  Vijeće za štampu je analizirajući žalbu g. Sejfudina Tokića, u tom trenutku predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine, na tekst objavljen u dnevnom listu Oslobođenje pod nazivom «Nema obećanih penzija jer Tokić i Špirić već praznuju» (dana 27.12.2001) donijelo slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.

  Vijeće za štampu je konstatovalo da je Oslobođenje ispoštovalo odredbe Kodeksa za štampu definirane članom 7. – mogućnost odgovora – jer je objavilo demanti koji je po ovlaštenju g. Tokića potpisao g. Milan Pandurević. Vijeće za štampu je potvrdilo pravo urednika da objavi demanti na mjestu koje on/ona odredi, pod predpostavkom da se tako objavljen demanti nalazi na mjestu kojem čitaoci daju dužnu pažnju.

  Detaljnije informacije o svakom pojedinačnom slučaju možete dobiti u sekretarijatu Vijeća za štampu, (Dženetića čikma 2, Sarajevo, tel/fax: 033 272-270 i 272-271) odnosno na web-strani Vijeća za štampu www.vzs.ba od utorka 26. marta 2002.

  Sekretarijat Vijeća za štampu

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.