Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Informacija o sastanku i aktivnostima predsjedavajućeg u Mostaru

   

  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine će u petak, 07. juna 2002. u Mostaru održati redovnu sjednicu na kojoj će se odlučivati o pristiglim žalbama koje nisu riješene sistemom medijacije.

  Predsjedavajući Vijeća za štampu, profesor Robert Pinker će u okviru svog boravka u Mostaru razgovarati sa predstavnicima novinarskih asocijacija i listova koji imaju svoje sjedište u Mostaru.

  Posebno zadovoljstvo profesoru Pinkeru predstavlja održavanje javnog predavanja mostarskim studentima koje intersuje novinarstvo i etika u novinarstvu na temu «Etika i samoregulacija u novinarstvu».

  Predavanje će biti organizovano na Pedagoškom fakultetu mostarskog sveučilišta (Prostorije studenskog zbora) 07. 06. 2002. sa početkom u 12:30.

  Sastanku Vijeća za štampu će predhoditi i kratki susret sa novinarima iz Mostara koji će se održati u «Staklenoj dvorani» hotela «Ero» sa početkom u 14:00.

  Sekretarijat Vijeća za štampu

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.