Informacija o sastanku i aktivnostima predsjedavajućeg u Mostaru

Štampa

 

Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine će u petak, 07. juna 2002. u Mostaru održati redovnu sjednicu na kojoj će se odlučivati o pristiglim žalbama koje nisu riješene sistemom medijacije.

Predsjedavajući Vijeća za štampu, profesor Robert Pinker će u okviru svog boravka u Mostaru razgovarati sa predstavnicima novinarskih asocijacija i listova koji imaju svoje sjedište u Mostaru.

Posebno zadovoljstvo profesoru Pinkeru predstavlja održavanje javnog predavanja mostarskim studentima koje intersuje novinarstvo i etika u novinarstvu na temu «Etika i samoregulacija u novinarstvu».

Predavanje će biti organizovano na Pedagoškom fakultetu mostarskog sveučilišta (Prostorije studenskog zbora) 07. 06. 2002. sa početkom u 12:30.

Sastanku Vijeća za štampu će predhoditi i kratki susret sa novinarima iz Mostara koji će se održati u «Staklenoj dvorani» hotela «Ero» sa početkom u 14:00.

Sekretarijat Vijeća za štampu