Istraživanje medija

Štampa

 

Vijeće za štampu je prva domaća samoregulatorna institucija dogovorena slobodnom voljom svih postojećih novinarskih udruženja na području Bosne i Hercegovine. Njena primarna uloga je da bude čuvar Kodeksa za štampu. Kodeks za štampu predstavlja zbir minimalnih etičkih pravila profesionalnog i istinitog novinarstva.

Vijeće za štampu čini trinaest osoba (12 bosanskohercegovačkih državljana i međunarodni predsjedavajući) pred koje imaju redovne sastanke i čije su odluke konačne. U svrhu odgovarajuće pripreme za sastanke, Vijeće ima i svoj sekretarijat. Sekretarijat ima obavezu pripreme

svih pristiglih žalbi za sjednice Vijeća ali i pravo da žalbe u početnom stadiju pokuša da riješi medijacijom. Vijeće za štampu je do sada donijelo odluku u četiri slučaja a dva slučaja su uspješno riješena medijacijom. Naredna sjednica Vijeća zakazana je za 7. juni u Mostaru.

U nedavnoj anketi koja je za potrebe Vijeća urađena na bazi 300 ispitanika, u šest najvećih bosanskohercegovačkih gradova postavljeno je pitanje koliko čitaoci vjeruju onome što pročitaju u novinama.

Od ponuđenih pet odgovora («apsolutno vjerujem»; «vjerujem»; «niti vjerujem, niti ne vjerujem»; «ne vjerujem»;) apsolutnu većinu u svakom gradu u rasponu od 42-56% dobio je odgovor «niti vjerujem, niti ne vjerujem», dok u četiri grada zbir negativnih odgovora («ne vjerujem» i «apsolutno ne vjerujem») prelazi 30%.

Sekretarijat Vijeća za štampu je kompletirajući sve mu dostupne informacije o broju pisanih medija na teritoriji BiH identificirao najmanje 209 pisanih medija koji se više ili manje uspješno štampaju i izlaze na teritoriji BiH.

Sve ostale informacije koje Vas mogu interesirati slobodno potražite na našoj web straniwww.vzs.ba ili putem sekretarijata na tel.fax. 272 270 i 272 271.

Sekretarijat Vijeća za štampu