Sastanak Vijeća, Mostar 07.06.2002.

Štampa
Sastanak Vijeća, Mostar 07.06.2002.
Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine će danas – petak, 07.06.2002. u Mostaru održati svoj redovni sastanak.

Tokom sastanka će se donijeti odluke o žalbama koje su primljene u sekretarijatu a nisu uspješno prošle predhodni proces medijacije.

Žalbe se odnose na tekstove objavljene u listovima «Slobodna Bosna», «Ljiljan», «Prst», «Oslobođenje» i «Jutarnje novine».

Donešene odluke će prvo biti saopštene osobama u procesu, a odmah potom će biti saopštene i javnosti.