19.9.2019. Fokus grupa - Usvajanje Smijernica za izvještavanje o nasilnom ekstremizmu i terorizmu, suradnja Vijeća za štampu i online medije i OSCE misije u BiH

Štampa

19. septembra/rujna 2019. Godine u 10.30h Hotel Ibis, Sarajevo

Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije u BiH, u suradnji sa Misijom OSCE-a u BiH organizira Fokus grupu za donošenje Smijernica koje se odnose na izvještavanje o slučajevima nasilnog ekstremizma i terorizma, 19. septembra/rujna 2019. godine u Hotelu Ibis u Sarajevu, sa početkom u 10:30h.

Usvajanje ovoga seta Smijernica pomoći će novinarima u situacijama kada izvještavaju o osjetljivima temama nasilnog ekstremizma i terorizma, a potreba za tim je prepoznata u diskusiji sa urednicima i novinarima na OSCE-ovoj konferenciji o ovim temama održanoj u septembru 2018. godine.

Fokus grupa će okupiti medijske stručnjake, urednike i novinare medija iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke i Tuzle, kao i stručnjake za borbu protiv terorizma i ekstremnog nasilja.

Učesnici Fokus grupe razgovaraće o važnosti tačnih informacija zasnovanih na činjenicama, nezavisnosti, nepristrasnosti, humanosti, transparentnosti i odgovornosti, kada je riječ o medijskome praćenju nasilnoga ekstremizma i terorizma, kao i pažljivosti u informiranju javnosti o ovako osjetljivim temama, što je od izuzetne je važnosti.

Znati kada i na koji način izvjestiti, kako sebe kao izvještača zaštiti, koje izvore informacija koristiti i kako ih provjeravati, značajno je za svakoga izvještača.
U suprotnome, mediji i nenamjerno mogu pomoći počiniteljima da postignu svoj cilj, a to je širenje panike, podjela i straha.

Uvodničari i Panelisti su: Vildana Selimbegović Predsjednica Skupštine Vijeća za štampu i online medije u BiH i Gl. odg. urednica i Direktorica “Oslobođenja”; Selma Zeković, Misija OSCE-a u BiH; Mario Janeček, Stručni savjetnik iz oblasti borbe protiv terorizma u Ministarstvu sigurnosti BiH; Ljiljana Zurovac, Direktorica programa Vijeća za štampu i online medije u BiH.