Osuda napada na radiosarajevo.ba

Štampa

PODRŠKA UREDNIŠVU PORTALA RADIOSARAJEVO.BA

VIJEĆE ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE U BIH

daje punu podršku uredništvu i novinarima portala radiosarajevo.ba,

strogo osuđuje nasilnički upad u redakciju i prijetnje urednicima i novinarima portala

Upravni odbor Vijeća za štampu u BiH, samoregulacijskog tijela za štampane i online medije, sa velikim negodovanjem reagira na jučerašnji upad u redakciju portala radiosarajevo.ba, prijetnje smrću i ugrožavanje sigurnosti urednika i novinara.

Nasilnički upad u redakciju portala radiosarajevo.ba i insistiranje za brisanje objavljenog teksta nedopustivi su pritisak na slobodno medijsko izvještavanja u interesu javnosti.

Ovakvi huliganski postupci najstrožije moraju biti osuđeni i kažnjeni. Posljedice nekažnjavanja ovakvih postupaka opasni su ne samo po kolege kojima su prijetnje upućivane i nad kojima je nasilje u njihovoj redakciji izvršeno, već i po slobodu informiranja generalno i razvoj slobodnog društva.

Upućivanje prijetnji i zastrašivanje, a posebno fizički napadi i sprječavanje medijskih uposlenika da obavljaju novinarski posao u interesu javnosti, kaznena su djela i moraju biti tretirana u skladu sa bh. krivičnim zakonima.

Štiteći demokratska prava novinara da slobodno i sigurno izvještavaju u interesu javnosti, Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije, poziva MUP i Tužilaštvo da učine sve kako bi ovaj čin nasilja i ometanja medijskih profesionalaca u obavljanju posla bio najstrožijekažnjen, a slobodni rad novinara zaštićen.

Vijeće za štampu i online medije u BiH, daje punu podršku uredništvu portala radiosarajevo.ba, punopravnog člana Vijeća, i ohrabruje kolege redakcije da i dalje nastave sa svojim dosadašnjim profesionalnim radom, te da prijavljuju svaku vrstu prijetnji i pokušaja ometanja njihovog slobodnog i sigurnog obavljanja profesionalnih zadataka.

Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije u BiH