Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Krajnje je vrijeme da Federacija BiH reguliše kažnjavanje govora mržnje

  Saopćenje Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje

  Nakon odbijanja Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje, delegata Damira Marjanović u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, uz obrazloženje da se “normiranjem govora mržnje kao krivičnog djela samo na nivou Federacije ne bi mogao biti očekivan puni efekat u suzbijanju govora mržnje, članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje napominju da je u Republici Srpskoj govor mržnje regulisan usvajanjem Krivičnog zakonika 2017. godine. Članice Koalicije pozivaju Vladu i Parlament Federacije da u 2019. godini napokon usvoje izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kojima će govor mržnje regulisati na način kako je već 2017. godine učinjeno u Republici Srpskoj. Navedene izmjene neophodne su ne samo u smislu regulacije govora mržnje u Federaciji BiH, nego i zbog harmonizacije krivičnih zakona na teritoriju BiH.

  Neophodne izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH kojima bi se adekvatno regulisao i sankcionisao govor mržnje, treba da se usvoje na način kako je to učinjeno u Republici Srpskoj te da se postojeće odredbe koje su, nažalost, ograničene isključivo na zabranu izazivanja mržnje i podsticanja na nasilje na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi, pošire na način kako bi javno izazivanje i poticanje na nasilje i mržnje bilo zabranjeno na osnovu: „nacionalne, rasne, vjerske ili etničke pripadnosti, boje kože, pola, seksualne orijentacije, invaliditeta, rodnog identiteta, porijekla ili kakvih drugih osobina“.

  Napominjemo da govor mržnje na bilo kojoj osnovi, ukoliko nije regulisan krivičnim zakonom i ukoliko nema određene sankcije, potiče na počinjenje težih krivičnih djela koja, kao rezultat, mogu imati daleko teže posljedice po žrtve.

  Nadamo se da će predstavnici Federalnog ministarstva pravde, delegatikinje Doma naroda i zastupnice Predstavničkog doma Vlade FBiH uvidjeti neophodnost regulisanja govora mržnje isključivo kroz prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH i adekvatne krivično pravne regulacije navedenih krivičnih djela, čime bi Federacija BiH postala administrativna jedinica koja sankcionira poticanje na mržnju, govor mržnje i nasilje i prema pripadnicima/ama marginaliziranih društvenih grupa u BiH.

  Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje oformljena je početkom 2013. radi zagovaranja za poboljšanje zakonodavnog okvira, čija je svrha suzbijanje i sankcionisanje slučajeva govora i zločina iz mržnje. Koalicija se, pored adekvatne regulacije, zalaže i za implementaciju već postojećih zakona kojima su ova pitanja djelomično ili u potpunosti regulisana (krivični zakoni Brčko Distrikta, FBiH i RS, Zakon o zabrani diskriminacije BiH), te aktivno radi na podizanju svijesti javnosti o tome šta je zločin i govor iz mržnje, o njihovim ozbiljnim i štetnim posljedicama po bh. društvo.

  Koalicija okuplja dvanaest nevladinih organizacija koje su već godinama aktivne u promicanju i zaštiti ljudskih prava: Asocijacija za demokratske inicijative (Sarajevo), Centar za mlade KVART (Prijedor), Civil Rights Defenders (Ured Sarajevo), Fondacija CURE (Sarajevo), Fondacija Mediacentar Sarajevo (Sarajevo), Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Otaharin (Bijeljina), Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA) iz Sarajeva, Sarajevski otvoreni centar (Sarajevo) , Udruženje BH novinari (Sarajevo), Tuzlanski otvoreni centar (Tuzla) i Vijeće za štampu i online medija u BiH (Sarajevo).

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.