Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluke Vijeća sa sastanka održanog 12. septembra 2002. godine u Sarajevu

  Odluke Vijeća

  sa sastanka održanog 12. septembra 2002. godine u Sarajevu


  Na svom redovnom sastanku održanom u Sarajevu 12.09.2002., Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je razmatralo žalbe pojedinaca i određenih političkih stranaka na tekstove objavljene u štampi.

  Od osam slučajeva razmatranih na sjednici, Vijeće je donijelo odluku u tri konkretna slučaja. Dodatna tri slučaja su vraćena sekretarijatu za dodatno pojašnjenje i eventualno rješavanje putem medijacije, dok su dva preostala slučaja van kompetencije Vijeća jer su trenutno predmetom sudske prakse.

  U slučaju žalbe gospođe Jasne Diklić na tekst objavljen u magazinu “Walter”, Vijeće je donijelo odluku da je tekst zapravo novinarska kritika i da javne osobe moraju biti spremne prihvatiti oštru kritiku javnosti. Vijeće za štampu razumije zabrinutost podnosioca žalbe ali je odluka zasnovana na činjenici da Kodeks za štampu nije prekršen.

  Žalba gospodina Bate Čengića na tekst objavljen u “Dnevnom avazu” se, prema podnosiocu žalbe, odnosila na uvredljivi članak u novinama o njegovoj ličnosti. Vijeće je donijelo odluku da nije došlo do povrede Kodeksa za štampu i da je članak kritika o podnosiocu žalbe, kao u slučaju gđe. Jasne Diklić.

  Posljednji slučaj o kojem je Vijeće donijelo odluku je žalba SDP-a na članak u “Dnevnom avazu” o Ministru vanjskih poslova g. Zlatku Lagumdžiji, za koji podnosilac žalbe tvrdi da ne samo da krši odredbe Kodeksa za štampu već i odredbe Zakona o javnom informisanju. S obzirom da se Vijeće ne može baviti odredbama predviđenih zakonom, ne može ni komentirati ovaj aspekt slučaja. S obzirom da je publikacija blagovremeno objavila demanti podnosioca žalbe, Vijeće smatra da su odredbe predviđene Kodeksom za štampu, u smislu objavljivanja stava druge strane, ispoštovane.

  Međutim, posmatrajući ovaj slučaj kao primjer, Vijeće koristi priliku da upozori štampane medije da se suzdržavaju od daljeg komentiranja objavljenog demantija jer ta praksa samo dalje prolongira slučaj i ne doprinosi povjerenju javnosti u štampu.

  Do sada je Vijeće donijelo zvanične odluke u dvadeset i dva slučaja. Četiri žalbe su prihvaćene, dok je pet žalbi odbijeno. Ono što je ohrabrujuće je stalni porast slučajeva riješenih medijacijom koje je Vijeće za štampu obavilo u proteklom periodu. Vijeće za štampu je medijacijom uspješno

  riješilo tri slučaja u protekla dva mjeseca, koje zajedno sa ostalim medijacijama u ovoj godini dosežu broj od sedam Slučajevi riješeni medijacijom predstavljaju dokaz da se saradnjom između podnosioca žalbi i publikacija može doprinijeti razriješenju slučaja bez potrebe usvajanja formalnih odluka Vijeća. Ostali slučajevi su vraćeni sekretarijatu za dodatne informacije i eventualno dalje procesuiranje i odlučivanje.

  Vijeće za štampu će svoj slijedeći sastank održati u decembru u Banja Luci.

  Detaljnije informacije o svakom pojedinačnom slučaju možete dobiti u sekretarijatu Vijeća za štampu, (Dženetića čikma 2, Sarajevo, tel/fax: 033 272-270 i 272-271) odnosno na web-strani Vijeća za štampu www.vzs.ba.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.