Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluke Vijeća sa sastanka održanog 30-og januara 2003 godine u Sarajevu

  Saopštenje za javnost vezano za odluke donešene na sjednici Vijeća za štampu održanoj 30.01.2003. u Sarajevu  Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je na svom prvom sastanku u 2003. godini, od pristiglih 5 slučajeva, donijelo tri zvanične odluke vezane za žalbe na tekstove objavljene u printanim medijima, dok su preostala dva slučaja vraćena sekretarijatu na dodatni pokušaj medijacije.

  Žalbe za koje je Vijeće donijelo zvanične odluke su slijedeće:

  1. Žalba g. Bože Mišure, bivšeg direktora Federalnog penziono invalidskog zavoda, na serije članaka objavljene u “Dnevnom avazu” i “BH Danima”.

  Žalba se odnosila na, po riječima podnosioca žalbe, “medijsku harangu” protiv njega. Vijeće za štampu smatra da u ovom slučaju ne postoje nepravilnosti i obzirom da nije došlo do zvaničnog kršenja Kodeksa za štampu, Vijeće je odlučilo da odbije žalbu.

  2. Žalba g. Zlatka Lagumdžije i SDP-a BiH na tekst objavljen u “Dnevnom avazu” objavljen 21. septembra 2002. pod naslovom “Zbog Lagumdžijine klevete o mafijaštvu, marketinški odnosi sa Avazom nisu mogući”.

  Žalba se odnosila i na neobjavljivanje saopštenja za javnost SDP-a povodom rušenja džamije u Ključu kod Gacka, kao i neobjavljivanje plaćenog oglasa SDP-a BiH. Vijeće za štampu je donijelo odluku da odbije žalbu obzirom da je saopštenje SDP-a objavljeno kroz izjavu g. Alije Behmena, predsjedničkog kandidata SDP-a BiH. Također, Vijeće smatra da ne postoje osnove u odredbama Kodeksa za štampu koje bi podržale prvobitnu žalbu g. Lagumdžije. U smislu neobjavljivanja plaćenog oglasa SDP-a BiH, Vijeće ne namjerava da se miješa u oglasnu politiku novina, kao ni da određuje novinama kojim organizacijama je potrebno pružiti publicitet – plaćeni ili bilo koje druge vrste, i smatra da su sva pitanja koje se tiču oglašavanja u novinama van nadležnosti Vijeća za štampu.

  3. Žalba SOS telefona, (kao posrednika) na tekst objavljen u “Dnevnom avazu”.

  Žalba je prihvaćena od strane Vijeća za štampu, a tiče se članka objavljenog u “Dnevnom avazu” koji se odnosi na slučaj pedofilije u BiH.

  Vijeće smatra da je ovo veoma ozbiljan slučaj i tokom rasprave je ukazano na razumjevanje za neiskustvo novinara prilikom izvještavanja o ovako osjetljivim temama. U odgovoru redakcije «Dnevnog avaza» saopšteno je da je članak objavljen sa ciljem da se javnost u BiH upozna sa ovim i sličnim slučajevima koji se dešavaju u našoj okolini, kako bi se dodatno osigurala pažnja prvenstveno roditelja.

  Vijeću za štampu je jasno da je dijete, koje je navodno bilo žrtva učitelja, identifikovano u članku. Iako ime djeteta nije objavljeno, objavljeni su njegovi inicijali, ime njegovog oca, kao puna adresa i fotografija kuće u kojoj živi. Vijeće smatra da publikacije, čak i u pokušaju ukazivanja na ovu vrstu kriminala, ne smiju objavljivati ovako precizne informacije u tekstu. Objavljivanje ovih informacija je, bez sumnje, bespotrebno prouzrokovalo dodatni stres i brigu za dijete i njegovu porodicu, a i pravo na privatnost porodice je u velikom obimu narušeno.

  Publikacija u ovom slučaju nije pružila dovoljno pažnje i odgovornosti prilikom identificiranja djeteta, stoga Vijeće za štampu smatra da je član 11. Kodeksa za štampu (Zaštita djece i maloljetnika) prekršen u ovom slučaju.

  Preostale dvije žalbe: g. Mirze Muharemagića na tekst u «Dnevnom avazu» i g. Ize Golića na tekst u «Oslobođenju» su vraćene sekretarijatu zbog dodatnog pokušaja medijacije.

  Više detalja o odlukama možete pronaći na web strani Vijeća za štampu www.vzs.ba ili doznati putem telefona 033 272 270.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.