Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Pismo urednicima pred izbore-Sarajevo, 17.07.2002.

   

  Sarajevo, 17. juli 2002. Broj: 183-02/02

  Štampani mediji u BiH N/r: glavnih i odgovornih urednika

  Predmet: Izvodi iz Kodeksa za štampu

   


  Poštovani uredniče,

  vjerujem da već imate informaciju da je Stalna izborna komisija nedavno donijela odluku o pravilima medijskog ponašanja u toku predizborne kampanje koja zvanično počinje 05. augusta.

  Kao rezultat intenzivinih komunikacija Vijeća za štampu i Stalne izborne komisije od februara ove godine, postigli smo da Stalna izborna komisija donese i objavi odluku kojom vjeruje u koncept samoregulacije, te ne smatra potrebnim da na bilo koji način regulira pisane medije tokom predizborne kampanje. Iskorištena je prilika i da se spomene Vijeće za štampu koje prati i promovira razvoj samoregulacije.

  Tokom ovih razgovora sa Stalnom izbornom komisijom, Vijeće za štampu je preuzelo obavezu da će putem sekretarijata obavijestiti sve glavne i odgovorne urednike pisanih medija o ovoj odluci, te im skrenuti pažnju na izvode članova Kodeksa za štampu za koje je realno očekivati da mogu biti direktno povezani sa karakterom i kvalitetom komunikacija tokom predizborne kampanje.

  Konsekventno tome, koristimo ovu priliku da Vam u najboljoj namjeri citiramo članove Kodeksa koji bi, po našem sudu, zasluživali posebnu pažnju pred zvaničan početak predizborne kampanje:

  Član 1 Opše odredbe

  “Novinari i njihove publikacije imaju obavezu prema javnosti da održe visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima. Dužnost je novinara i izdavača da poštuju potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama, kao i da brane načela slobode informisanja i pravo na pravedan komentar i kritičko novinarstvo.

  Štampa Bosne i Hercegovine će se pridržavati opšeprihvaćenih društvenih standarda pristojnosti i poštivanja etničke, kulturne i religijske raznolikosti Bosne i Hercegovine.

  Štampa će štititi prava pojedinaca dok će u isto vrijeme podržavati pravo na informaciju koja služi javnom interesu. Ovaj Kodeks treba posmatrati u svjetlu oba pomenuta značenja.” Član 2 Urednička odgovornost

  “Najvažnija odgovornost novinara i urednika je da osiguraju da cijeli njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine kao i prava javnosti da zna istinu… Plagijati, falsificiranje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga koje bi uticale na rad izvještača ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije.”

  Član 3 Huškanje

  “Štampa će u svakom trenutku biti svjesna opasnosti koja se javlja kada mediji, namjerno ili nehotice, podstiču diskriminaciju i netoleranciju. Imajući u vidu takvu opasnost, štampa će dati sve od sebe kako ne bi huškala ili podsticala mržnju ili nejednakost na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, rase, religije, spola, seksualne orijentacije ili bilo koje fizičke ili mentalne bolesti ili onesposobljenosti.

  Štampa neće ni pod kakvim okolnostima podsticati krivična djela ili nasilje.”

  Član 4 Diskriminacija

  “Novine i periodična izdanja moraju izbjeći prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, spol, seksualnu opredijeljenost, fizičku ili mentalnu bolest ili onesposobljenost…”

  Član 5 Tačnost i fer izvještavanje

  “Novine i periodična izdanja će se dobro potruditi da ne štampaju netačne, krivonavodeće i iskrivljene materijale, u vidu slika, tekstova ili drugih materijala. Slike i dokumenti ne smiju biti falsifikovani ili korišteni na krivonavodeći način, niti izdanja smiju prikrivati ili zadržavati bilo kakve važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijano uticati na razumijevanje publike i tumačenje objavljenog izvještaja.

  Novinari i njihove publikacije imaju profesionalnu obavezu da blagovremeno isprave bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni sa dužnim isticanjem.

  Novina ili periodično izdanje će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni.

  Novinar će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato.

  Kod izvještavanja i komentiranja kontroverze, novine i periodična izdanja će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju.”

  Član 6 Komentar, pretpostavka i činjenica

  “Novine i periodična izdanja, iako slobodni da izraze svoja gledišta, moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice.”

  Član 7 Mogućnost odgovora

  “Pravo na odgovor će se proširiti na relevantne osobe ukoliko publikacija koja je u pitanju odluči da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti. Ukoliko je ikako moguće, biće stavljena na raspolaganje mogućnost neposrednog odgovora u istom izdanju publikacije u kojem je i optužba.”

  Član 8 Krivo predstavljanje

  “Novinari će koristiti samo pravedna sredstva da dođu do vijesti, dokumenata ili fotografija. Krivo predstavljanje nečijeg identiteta ili namjera, ili korištenje mahinacija da se dođe do informacija za objavljivanje, neetički je osim u ekstremnim okolnostima i u zakonitoj formi, kada bi objavljivanje informacije dobijene na takav način jasno služilo javnom interesu.

  Novinari i fotografi neće dolaziti do informacija ili slika putem zastrašivanja ili maltretiranja.”

  Član 10 Osobe optužene za krivična djela

  “Novine i periodična izdanja neće nikoga tretirati kao kriminalca prije no što je donesena sudska presuda koja to potvrđuje. Novine i periodična izdanja imaju obavezu da ne donose preuranjene sudove o krivici optužene osobe i da štampaju informacije o odbacivanju optužbe ili oslobađanju osobe za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo.”

  Član 11 Zaštita djece i maloljetnika

  “Novinari ne smiju intervjuisati niti fotografirati djecu mlađu od 15 godina o pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta ukoliko roditelji nisu prisutni ili bez dozvole roditelja ili staratelja...”

  Član 12 Reklamiranje i sponzorisanje

  “Reklame, političke reklame i sponzorisani materijali (članci i dodaci) moraju biti razdvojeni od uredničkog sadržaja i jasno označeni kao ono što jesu.

  Sponzorisani materijali moraju jasno ukazivati na izvor sponzorisanja.”

  Član 13 Povjerljivost izvora informacija

  “Kad god je to moguće, novinari se trebaju oslanjati na otvorene, identifikovane izvore informacija. Ovakvi izvori trebaju biti pretpostavljeni anonimnim izvorima, čije poštenje i tačnost javnost ne može ocijeniti...”

  Član 15 Interes javnosti

  “Interes javnosti u značenju ovog Kodeksa treba biti definisan kao postupak ili informacija kojima je namjera da pomognu javnosti u donošenju vlastitog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore da se otkriju krivična djela ili ozbiljni prekršaji, te da se spriječi da se javnost zavede nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije.”

  Član 16 Žalbe

  “Svako izdanje svake publikacije će na prigodnom mjestu sadržati ime, adresu, telefon i, ukoliko je moguće, broj faksa i internet/e-mail adresu odgovornog izdavača i urednika kojima mogu biti upućene žalbe i prigovori.

  Urednici i izdavači će osigurati da sve relevantno osoblje bude obaviješteno o ovom Kodeksu. Urednici i izdavači će takođe osigurati da se odredbe ovog Kodeksa u potpunosti poštuju.

  Podnositelj žalbe koji tvrdi da je došlo do kršenja ovog Kodeksa će se obratiti izdavaču ili uredniku odgovornom za publikaciju o kojoj se radi.”

  Naravno, sekretarijat Vijeća za štampu Vam stoji na dispoziciji u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjem ili čak posjetom Vašoj redakciji. Kompletan tekst Kodeksa za štampu možete dobiti u sekretarijatu Vijeća za štampu ili pronaći na našoj web strani www.vzs.ba .

  Vijeće za štampu je svjesno, kao što ste, sigurni smo, i Vi, da naredni izbori neće biti jednostavni ni lagani za praćenje. Isto tako smo sigurni da će i pred ovako velikim iskušenjem kolege učiniti sve što je u njihovoj moći da na najprofesionalniji mogući način, služeći javnosti i njenom interesu da zna istinu, isprate ovu predizbornu kampanju.

  Vijeće za štampu će u okviru svojih redovnih aktivnosti, 09. septembra imati sjednicu Vijeća u Sarajevu, a nije isključena i mogućnost da se u slučaju potrebe i eventualno velikog broja žalbi organizira i vanredna sjednica prije izbora.

  Uz puno povjerenje u Vašu profesionalnost i najbolje želje,

  S poštovanjem,

  Bojan Zec Filipović direktor sekretarijata

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.