Saopštenje: Održan Seminar i Okrugli sto „Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima“-Neum, mart 2011.

Štampa

30.03.2011.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini realiziralo

Seminar i Okrugli sto
„ZAŠTITA PROFESIONALNIH ETIČKIH STANDARDA U ON-LINE MEDIJIMA”

Imenovana Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu BiH

Neum, mart 2011.

 

Vijeće za štampu u BiH realiziralo je Seminar i Okrugli sto u martu 2011. godine u Neumu, o osnovama medijske samoregulacije za sadržaje on-line medija i unaprijeđenju Kodeksa za štampu BiH u odnosu na on-line medije. Učesnici su bili novinari i urednici on-line i štampanih medija, predstavnici Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, te gosti iz BiH i inostranstva. Bila je to prilika za razgovor o bitnim karakteristikama on-line novinarstva i problemima sa kojima se novinari i urednici on-line medija susreću u svakodnevnom radu, te o etici i problemima interveniranja kod komentara posjetitelja.

Naznačeno je da primjenom samoregulacije, novinari on-line medija ne samo da štite sebe od eventualnih tužbi po kleveti, već time pokazuju svoju opredjeljenost ka profesionalnom i odgovornom novinarskom izvještavanju, koje će i čitatelji i oglašivači znati prepoznati.

Uključivanje novinskih portala u sistem samoregulacije Vijeća za štampu u BiH je važan korak, preporučen od Vijeća Europe i blagovremeno prepoznat i u Bosni i Hercegovini kao najbolji način uređivanja on-line medijskog prostora.

Uključivanjem on-line medija u sistem samoregulacije ukazuje se potreba i za dopunom Kodeksa za štampu BiH odredbama koje se odnose na on-line medije, stoga je na kraju Okruglog stola imenovana Radna grupa koja će u narednom periodu raditi na dopuni Kodeksa za štampu BiH. Prijedlozi dopuna biti će tokom maja mjeseca poslati, za diskusiju i komentare, on-line medijima, nakon čega će Žalbena komisija Vijeća za štampu definitivno usvojiti dopune.