Saopštenje: Prvi sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije - Banja Luka, 15.04.2011.

Štampa

 15.04.2011.

PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE

Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije održala prvi sastanak
Dati prvi prijedlozi dopuna Kodeksa za štampu BiH

Banja Luka, 15.04.2011. godine

 

Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održala je prvi sastanak u petak, 15.04.2011. godine u Banja Luci. Radna gupa je sačinjena od članova Žalbene komisija Vijeća za štampu u BiH, članova Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH i predstavnika on-line medija, a oformljena je na Okruglom stolu za on-line medije „Zaštita Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima“, održanom u Neumu, od 19. marta   2011. godine.

Budući da je, od decembra 2010. godine, Vijeće za štampu u BiH uključilo i on-line medije u sistem samoregulacije, evidentna je potreba za dopunom Kodeksa za štampu BiH odredbama koje se tiču izvještavanja on-line medija.

Na sastanku su dati prvi prijedlozi izmjena dijelova Kodeksa za štampu BiH u odnosu na profesionalno izvještavanje on-line medija. Također, razmotreno je pitanje sadržaja koje kreiraju sami korisnici (User Generated Content) koje je odvojeno od uredničkog sadržaja. S tim u vezi, bit će usvojene Preporuke za on-line medije o načinu uređivanja ovih sadržaja.

Vijeće za štampu u BiH biti će među prvima u okviru Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe, AIPCE, čiji je član, koje će dopuniti postojeći Kodeks za štampu u odnosu na specifičnosti on-line novinarstva. Do sada je do urađeno samo u tri zemlje Europe, a do kraja godine  bi trebalo da svi članovi AIPCEa urade revizije svojih Kodeksa. Prijedlozi dopuna biti će poslati, za diskusiju i komentare, on-line medijima, nakon čega će Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH definitivno usvojiti dopune.

Potpisom prihvatanja „Kodeksa za štampu i on-line medije“, i on-line mediji će zvanično prihvatiti samoregulaciju i ispuniti jedan od uvjeta ulaska u članstvo Vijeća za štampu u BiH.

Prvi on-line mediji u članstvu Vijeća za štampu u BiH, od decembra 2010. godine, su portali sarajevo-x.com, dnevnik.ba i 24sata.info.

Održavanje sjednice Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije omogućio je Konrad Adenauer Stiftung, SEE Program.