Saopštenje: Potpisivanje Ugovora sa Njemačkom ambasadom u Sarajevu - 13.04.2011.

Štampa

13.04.2011.

POTPISAN UGOVOR O FINANSIJSKOJ PODRŠCI NJEMAČKE AMBASADE U SARAJEVU
VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BiH

34.914 EUR za razvoj slobodnog i profesionalnog novinarstva

Srijeda, 13. aprila 2011. godine u 10.00 h

 

Ugovor o finansijskoj podršci ambasade Savezne Republike Njemačke u Sarajevu samoregulacijskom tijelu za štampane i on-line medije – Vijeću za štampu u BiH, u iznosu od 34.914 Eura, potpisan je u srijedu, 13. aprila 2011. godine u prostorijama Vijeća za štampu u BiH. Potpisivanju Ugovora bio je prisutan NJ.E.  Joachim Schmidt, njemački ambasador u BiH.

Njemačka ambasada u Sarajevu će, kroz sredstva Pakta stabilnosti Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, i u 2011. godini finansijski podržati aktivnosti Vijeća za štampu u BiH za razvoj samoregulacije printanih i on-line medija. Ova finansijska pomoć bit će usmjerena za aktivnosti koje je Vijeće, uz pomoć Njemačke ambasade, započelo još 2008. godine, te nastavilo uspješno kroz 2009. i 2010. godinu, a tiču se projekata „Škola medijske etike za studente novinarstva sa četiri Univerziteta u BiH“ i edukacija studenata završnih godina Pravnih fakulteta o medijskoj legislativi i Zakonu o zaštiti od klevete u BiH.

Nova komponenta podrške njemačke ambasade Vijeću za štampu u BiH odnosi se na uspostavljanje novog interaktivnog web-portala sa kapacitetima za on-line treninge, te certificiranja Vijeća za štampu u BiH za 9001:2008 ISO standard kvalitete.

Također, dio sredstava bit će usmjeren za jačanje međunarodne saradnje sa samoregulacijskim tijelima iz Evrope i svijeta, kroz učešće članova Vijeća za štampu u BiH na godišnjoj Skupštini Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe AIPCE.