Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopćenje Upravnog odbora Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini

  S obzirom na povećanu pažnju javnosti u vezi sa tragičnim slučajem u Srbiji u kojem je život izgubilo osmero djece i zaštitar u osnovnoj školi u Beogradu, Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini (BiH) podsjeća urednike i novinare na Član 18 - Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampane i online medije BiH.

  "U postupanju s djecom i maloljetnicima novinari i urednici su dužni da budu krajnje obazrivi, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta i polazeći od najboljeg interesa djeteta.

  Novinari i urednici dužni su da zaštite identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost.

  Novinari i urednici ne smiju direktno ili indirektno identificirati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su djeca žrtve, svjedoci ili optuženi u krivičnom postupku."

  Identifikovanje maloljetnika, kao svjedoka ili žrtava nasilja, objavljivanje njihovih fotografija, imena, adresa stanovanja, fotografija roditelja ili mjesta stanovanja, u suprotnosti je sa profesionalnim standardima novinarstva.

  Podsjećamo da su djeca u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osetljiva i ranjiva kategorija, koja zaslužuje posebnu dodatnu zaštitu, u skladu sa Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta.

  Svakom djetetu za kojega je utvrđeno da je prekršilo krivični zakon, se priznaje pravo da se s njime postupa na način koji je u skladu s promicanjem njegova osjećaja dostojanstva i vrijednosti, kojim se jača djetetovo poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda drugih i koji uzima u obzir djetetovu dob i poželjnost promicanja njegova povratka u zajednicu kao i da se poštuje njegova privatnost na svim razinama postupka.

  Novine i periodična izdanja ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 15 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci ili optuženi.

  UPRAVNI ODBOR
  VIJEĆA ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE U BiH

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.