Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopštenje: Četvrti sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije-Sarajevo, 25.06.2011.

  25.06.2011. 

  ČETVRTI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE  

  Finalizirani prijedlozi dopuna Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije
  Usvojen prijedlog Preporuka za on-line medije po pitanju komentara posjetitelja


  Sarajevo, 25.06.2011. godine

  Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održala je četvrti sastanak u subotu, 25.06.2011. godine u Sarajevu.

  Na sastanku su finalizirani prijedlozi dopuna Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije. Također, dati su prijedlozi izmjena Kodeksa za štampu BiH na ranije formulacije, posebno po pitanju govora mržnje i definiranja Člana 3 – Huškanje.

  Usvojen je i prijedlog Preporuka za on-line medije po pitanju komentara posjetitelja.

  Prijedlozi izmjena Kodeksa za štampu BiH bit će upućeni članovima Vijeća za štampu u BiH, štampanim i on-line medijma, te novinarskim udruženjima na komentare i sugestije prije finalnog usvajanja.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.