Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopštenje: Drugi sastanak Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije - Banja Luka, 10. i 11.05.2011.

  11.05.2011.


  DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA DOPUNU KODEKSA ZA ŠTAMPU BiH ODREDBAMA ZA ON-LINE MEDIJE
  Konsultacije sa predstavnicima fakulteta novinarstva, građanima, novinarima i političarima

  Banja Luka, 10-11. maj 2011. godine

   

  Radna grupa za dopunu Kodeksa za štampu odredbama za on-line medije održala je drugi sastanak 10-11. maja 2011. godine u Banja Luci. Sastanku su prisustvovali predstavnici fakulteta novinarstva, građani, novinari i političari, a razgovarano je o neophodnim izmjenama Kodeksa za štampu odredbama koje se tiču on-line medija.

  Nakon konsultacija sa različitim profesionalnim grupama, prijedlozi izmjena i dopuna Kodeksa za štampu BiH bit će upućeni urednicima štampanih i on-line medija, te članovima Vijeća za štampu u BiH, na komentare i sugestije, prije finalnog usvajanja.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.