Saopštenje: Vijeće za štampu u BiH na 13. Skupštini AIPCE 2011 - Moskva, 07.10.2011.

Štampa

 07.10.2011.

 

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH
na 13. SKUPŠTINI ALIJANSE NEZAVISNIH VIJEĆA ZA ŠTAMPU EUROPE – AIPCE 2011

 

Vijeće za štampu u BiH, svojim godišnjim izvještajem o postignućima, u najboljem je svjetlu predstavilo Bosnu i Hercegovini, kao vodeću zemlju u regionu po pitanju primjene samoregulacije medija

 

 

Narušavanje privatnosti, samoregulacija on-line medija i reguliranje komentara posjetilaca, javne ličnosti i izvještavanje medija - top su teme ovogodišnje Skupštine Vijeća za štampu iz 30 zemalja Europe, u Moskvi.

Analizirane su dopune Kodeksa za štampu svih zemalja, u odnosu na on-line medije, i usvojen je zajednički standard, Anex na Kodeks za štampu, koji se odnosi na on-line komentare, UGC-user generated contents. Anexom na Kodekse za štampu strogo se odvajaju pravila koja se odnose na posjetitelje portala, od profesionalnih odredbi za novinare i urednike, pored činjenice da će poštivanje ovoga Anexa biti jednako obavezno. Vijeće za štampu u BiH je u toku ove godine finaliziralo dopune Kodeksa za štampu BiH u odnosu na on-line medije, i time je među prvima u Europi, postavilo samoregulacijska pravila za nove medije.

 

Posebna pažnja u diskusiji o legalnom statusu europskih Vijeća za štampu, posvećena je BiH iskustvu praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete i činjenici da sudije i tužitelji rado i redovno učestvuju na edukacijskim seminarima o slobodi štampe, Kodeksu za štampu i poštivanju Člana 10 Europske konvencije o ljudskim pravima. To je u Europi jedinstveni primjer suradnje pravosuđa i samoregulacijskog tijela, u cilju poboljšanja primjene ovog Zakona i zaštite slobode novinarske profesije.

 

Trodnevna Skupština AIPCEa u Moskvi, bit će završena večeras, 7.10.2011, obilježavanjem godišnjice ubistva novinarke Anne Politkovskaye, prikazivanjem filma „Gorki ukus slobode“ i diskusijom o položaju novinara u Europi, a sutradan, u subotu prije podne, članovi AIPCEa, zajedno sa novinarima lista Novaya Gazeta, posjetiti će grob ubijene novinarke.

Učešće predstavnika Vijeća za štampu u BiH na ovogodišnjoj Skupštini Alijanse nazavisnih Vijeća za štampu Europe AIPCE omogućili su: Njemačka ambasada u Sarajevu, Sarajevo osiguranje d.d., Hypo Alpe Adria Bank, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo finansija, Raiffeisen banka i BH Telecom.