Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopštenje: Radionica i okrugli sto "Medijsko izvještavanje o antikorupciji", 8-9.12.2011.

  8.12.2011.

  NAJAVA DOGAĐAJA

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU u BiH

  organizira Radionicu i Okrugli sto za novinare

  „MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE O ANTIKORUPCIJI“

  četvrtak - petak, 08-09. decembra/prosinca 2011. godine
  hotel Garden City, Konjic

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa EUPM Misijom u BiH, organizira Radionicu i Okrugli sto „Medijsko izvještavanje o antikorupciji“, za novinare i urednike bosanskohercegovačkih štampanih, elektronskih i on-line medija. Radionica i Okrugli počinju u četvrtak, 08.12.2011. godine u hotelu Garden City, Konjic, u 10.00h.

  Namjera organizatora je pružiti novinarima dodatne informacije o koracima koje je BiH poduzela u borbi protiv korupcije, operativnoj saradnji među agencijama koje se bave sprovođenjem zakona o borbi protiv korupcije, te uspostavljanju regulativnih normi, standarda, institucija i zakonodavstva, u procesu pridruženja BiH Evropskoj Uniji.

  „Značaj izvještavanja o antikorupciji za razvoj društva i demokratiju“ tema je Okruglog stola, na kojem će lokalni i inostrani stručnjaci za borbu protiv korupcije, razmijeniti iskustva i dati primjere iz prakse o važnosti informisanja javnosti o korupciji i izazovima sa kojima se novinari susreću izvještavajući o ovim temama.

  Učesnici Radionice i Okruglog stola biti će novinari i urednici iz BiH, kao i istaknuti međunarodni i domaći stručnjaci iz EUPM misije u BiH, EU delegacije u BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ministarstva sigurnosti BiH, Slovenačke ambasade u Sarajevu, Svjetske banke u BiH, Centra za istraživačko novinarstvo i Direkcije za evropske intergracije BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.