Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopštenje Povodom načina izvještavanja medija o porodičnoj tragediji u Zenici

  16.03.2012.

  ŽALBENA KOMISIJA

  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  SAOPĆENJE ZA MEDIJE

  POVODOM NAČINA IZVJEŠTAVANJA MEDIJA

  O PORODIČNOJ TRAGEDIJI U ZENICI

  U okviru svoga mandata i postupajući po zaprimljenim žalbama građana na način izvještavanja medija o porodičnoj tragediji u Zenici, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, upućuje sljedeće saopćenje.

  U izvještavanju većine printanih i online medija o porodičnoj tragediji u Zenici, utvrđeno je kršenja Člana 9 – Privatnost i Člana 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu BiH.

  Žrtve nasilja, maloljetne djevojčice, u nekima su od tekstova imenovane punim imenom i prezimenoom, kao i fotografijama bez zaštitnih maski, što je u suprotnosti s odredbama Kodeksa za štampu i Konvencije o pravima djeteta U ovim se dokumentima nalaže da teme koje uključuju lične tragedije budu obzirno i sa suosjećanjem tretirane, bez navođenja punog identiteta maloljetnika.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH apelira na urednike medija da u izvještavanju o ovakvim i sličnim slučajevima, imaju pristup fokusiran na zaštitu maloljetne žrtve, uvijek polazeći od interesa djeteta, kao što je naglašeno u Članu 11 Kodeksa za štampu BiH. Posebno je to važno u slučajevima otvorene istrage po određenom krivičnom i kriminalnom djelu u koje su djeca uključena kao žrtve.  

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.