Tekstovi i komentari u vezi sa slučajem Galić, 27.07.2012.

Štampa

27.07.2012.

 

ŽALBENA KOMISIJA

Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

POVODOM TEKSTOVA I KOMENTARA U VEZI SA SLUČAJEM GALIĆ

 

Na svojoj pedesetoj sjednici, održanoj 26. jula 2012. godine u Sarajevu, Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je razmatrala 15 žalbi na pisanje štampanih i online medija. Najveći broj žalbi se odnosio na pisanje medija i komentare posjetilaca portala o dešavanjima oko projekcije filma „Neđo od Ljubuškog“. Tim povodom, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH izdaje sljedeće saopštenje:

 

Sadržaj tekstova i komentara objavljivanih u proteklom periodu u vezi sa „slučajem Galić“ obiluju različitim ideološkim, političkim, psihološkim i drugim stavovima koji dijelom oslikavaju i stanje društvene svijesti. Najveći dio pomenutih tekstova i komentara sadrži, na žalost, primjere širenja mržnje i huškanja, brutalne diskreditacije ljudi, diskriminacije ili poništavanja temeljnih moralnih i općih ljudskih vrijednosti. To je uistinu zabrinjavajuće.

U okviru svoje nadležnosti Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH apelira na urednike medija i novinare, da se daleko odgovornije angažuju na afirmaciji, prije svega, profesionalnog novinarstva. Komisija apelira na dosljednu primjenu Kodeksa za štampu i online medije BiH.


Dodatno, Žalbena komisija podsjeća urednike portala da su odgovorni za zadržavanje komentara posjetitelja, ako oni sadrže govor mržnje, huškanje, diskriminaciju i prijetnje. Obaveza je urednika da takve komentare brišu sa svojih portala.