Saopštenje Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH o obavezi poštivanja Člana 11 - Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu BiH

Štampa

Sarajevo, 11. decembar 2007.

 

Saopštenje za javnost

ZAŠTITA DJECE I MALOLJETNIKA

Obaveza poštivanja Člana 11 Kodeksa za štampu


Povodom objavljivanja punog imena i prezimena četnaestogodišnjaka, ranjenog iz vatrenog oružja u tragičnom incidentu koji je, prema nezvaničnim informacijama, okarakterisan kao pokušaj samoubistva, Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini podsjeća urednike i novinare na Član 11 Kodeksa za štampu -Zaštita djece i maloljetnika, apelirajući na njegovu dosljednju primjenu.

Novinari i urednici štampanih medija imaju obavezu zaštititi prava djeteta u svakoj prilici, vodeći se profesionalnim i etičkim vodiljama koje stavljaju interes djeteta na prvo mjesto, stav je Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini.

Svako nepotrebno identificiranje djece i maloljetnika, kao svjedoka ili žrtava nasilja, objavljivanje njihovih imena, adresa stanovanja, fotografija roditelja ili mjesta stanovanja, u suprotnosti je sa profesionalnim standardima novinarstva.

Također, posredno ili neposredno identificiranje djece u civilnim parnicama, koje su, po pravilu, zatvorene za javnost, također predstavlja ozbiljno kršenje profesionalnih normi izvještavanja i ne služi javnom interesu. Objavljivanje takvih informacija odražava se ne samo u momentu objavljivanja, već može imati i dugoročne i nesagledive posljednice po njihovu budućnost.

Žalbena komisija podsjeća novinare i urednike štampanih medija na Član 11 Kodeksa za štampu -Zaštita djece i maloljetnika, koji glasi:

“U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta.

Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost.

Novinari ne smiju intervjuisati niti fotografisati djecu mlađu od 15 godina, s pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja.

Novine i periodična izdanja oprezno i sa odgovornošću smiju identifikovati djecu mlađu od 15 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela.

Novine i periodična izdanja ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 15 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci ili optuženi”.