Saopštenje Žalbene komisije VZŠ u BiH povodom izvještavanja medija o događajima u Bratuncu i Srebrenici

Štampa

20.03.2010.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST I ZA MEDIJE

sa sjednice Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
povodom izvještavanja štampanih medija o događajima u Bratuncu i Srebrenici

ZAŠTITITI MALOLJETNU ŽRTVU!

Dosadašnjim izvještajima većine printanih medija u BiH nanešena je nenadoknadiva šteta maloljetnoj žrtvi seksualne eksploatacije, gdje se fokus izvještavanja pomjerio na dnevnu politiku umjesto na zaštitu maloljetne žrtve, što je još više pogoršalo tragičnu situaciju u kojoj se ona već nalazi. Posebno je to važno u slučajevima otvorene istrage po određenom krivičnom i kriminalnom djelu u koje su djeca uvučena kao žrtve ili svjedoci .

 

Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini konstatuje drastično kršenje Kodeksa za štampu BiH, Konvencije o pravima djeteta i Europske konvencije o zaštiti žrtava trgovine ljudima, u izvještavanju većine štampanih medija u BiH o slučaju zloupotrebe maloljetnice u prostituciji, u Bratuncu i Srebrenici. Povodom ove situacije Vijeću za štampu u BiH se obratio veliki broj organizacija za zaštitu prava djeteta, ženskih NVO, građana i građanki iz BiH. 

Žalbena komisija VZŠuBiH razmatrala je pojedinačne žalbe na pisanje štampe povodom ovoga slučaja i konstatovala da je došlo do drastičnog kršenja Kodeksa za štampu BiH, posebno Članova 11 – Zaštita djece i maloljetnika, 4a – Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti i 9 – Privatnost. U ovom konkretnom slučaju radi se o o žrtvi koja pripada najranjivijem sloju društva i njenoj višestrukoj diskriminaciji, po osnovu uzrasta, spola i manjinske nacionalne pripadnosti. Dosadašnjim izvještajima većine printanih medija u BiH nanešena je nenadoknadiva šteta maloljetnoj žrtvi seksualne eksploatacije, gdje se fokus izvještavanja pomjerio na dnevnu politiku umjesto na zaštitu maloljetne žrtve, što je još više pogoršalo tragičnu situaciju u kojoj se maloljetnica već nalazi.

Vijeće za štampu u BiH apelira na urednike štampanih medija da u izvještavanju o ovakvim slučajevima imaju pristup fokusiran na zaštitu maloljetne žrtve, da ni posredno niti neposredno ne otkrivaju njen identitet, aludiraju na njene karakterne osobine i ne izlažu je dodatnoj viktimizaciji, uvijek polazeći od interesa djeteta, kao što je naglašeno u Članu 11 Kodeksa za štampu BiH. Posebno je to važno u slučajevima otvorene istrage po određenom krivičnom i kriminalnom djelu u koje su djeca uvučena kao žrtve ili svjedoci .

Predsjedavajuća Žalbene komisije prof.dr. Nada Ler-Sofronić, članovi: prof.dr. Enes Osmančević, prof.dr. Miodrag Živanović, advokatica Nada Dalipagić, advokat Dražen Zubak, sutkinja Nada Arsenić, Mr. Goran Janković, urednik Fuad Kovačević.