Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održana 26. sjednica Žalbene komisije

   

  Sarajevo, 13. jula 2007.

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  ODRŽANA 26. SJEDNICA ŽALBENE KOMISIJE  VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI U NOVOM SAZIVU

   

  RAZMOTRENO 11 PRISTIGLIH ŽALBI NA PISANJE ŠTAMPE
  5 prigovora odbijeno
  4 prigovora prihvaćena
  1 podnosilac odustao od prigovora
  1 Odluka o upućivanju podsjetnika medijima na obavezu poštivanja
  Člana 11 Kodeksa za štampu - Zaštita djece i maloljetnika


  Na 26. sjednici Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini razmotreno je 11 pristiglih žalbi građana na pisanje štampe u periodu maj-juli 2007.

  Prigovore je razmatrala novoimenovana Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini u sastavu: novinarka Vildana Selimbegović, gl. i odg. urednica magazina "BH Dani" (predsjedavajuća Komisije); prof.dr. Miodrag Živanović, prof. na Filozofskom fakultetu u Banja Luci; advokat Dražen Zubak iz Sarajeva; novinar Mladen Bošnjak, gl. odg. urednik radija "Stari Most" iz Ljubuškog; novinar Fuad Kovačević, zamjenik gl. odg. i urednika novinske agencije "Onasa" iz Sarajeva; novinar Saša Bižić, zamjenik gl. i odg. urednika magazina "Novi reporter" iz Banja Luke; akademski slikar, mr. Goran Janković, docent na Fakultetu za komunikologiju u Banja Luci i docent mr. Enes Osmančević, viši asistent na Filozofskom fakultetu Tuzla, katedra za žurnalistiku.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini razmatra prigovore građana na pisanje štampe isključivo u skladu sa Kodeksom za štampu BiH. Odluke se donose koncenzusom.

  Odluka o upućivanju podsjetnika za medije:
  OBAVEZA POŠTIVANJA ČLANA 11 KODEKSA ZA ŠTAMPU - ZAŠTITA DJECE I MALOLJETNIKA

  Povodom pisma gđe Borke Rudić, upućenog na adrese organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, u vezi članka "Stotine bračnih parova u BiH želi usvojiti dijete", objavljenog u "Slobodnoj Bosni" 17.05.2007, Komisija upućuje podsjetnik novinarima i urednicima na obavezu poštivanja Člana 11 Kodeksa za štampu - Zaštita djece i maloljetnika, naglašavajući prvi stav ovoga Člana:
  "U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta..."

  Pet prigovora nije prihvaćeno:

  1. Gđa Zinka Hukić - dnevni list "Dnevni avaz": prigovor na tekst "Francuzi optužuju Senada Omanovića i Zinku Hukić", objavljen 13.04.2007. Prigovor nije prihvaćen, u skladu sa zaštitom slobodnog informisanja i poštivanja nezavisnosti uredničke politike.
  2. Gđa Milica Pelesić - sedmičnik "Derventski list": prigovor na tekstove objavljene u periodu 10.05-07.06. 2007. Prigovor nije prihvaćen, svi demantiji upućeni redakciji lista uredno su objavljivani u skladu sa davanjem prilike drugoj strani da iskaže svoje viđenje događaja i da svoje mišljenje.
  3. G. Mile Ćopić - dnevni list "Nezavisne novine": prigovor na tekst "Članovi SDP-a uzeli donacije" objavljen 26.06.2007.  Prigovor nije prihvaćen budući da je objavljeni tekst u skladu sa profesionalnim standardima  Kodeksa za štampu, fer i tačnog izvještavanja, poštujući sve strane u sporu.
  4. Gđa Sniježana Mrkonjić - dnevni list "Večernji list": prigovor na sadržaj objavljen 08.05.2007. godine. Zaključak Komisije je da ne postoji osnov za prihvatanje, jer podnositeljica nije dostavila ključne podatke za detaljno razmatranje prigovora.
  5. Gđa Biljana Kukrić - dnevni list "Euro Blic": prigovor na članak "Danas nagrade u Ekonomskoj školi", objavljen 01.06.2007. uz zahtjev za ispravkom neoriginalno napisanih imena partnera projekta i zahtjev za isticanjem njenog imena kao glavnog organizatora. Prigovor nije prihvaćen, redakcija je objavila korektan izvještaj sa događaja i u skladu sa jezičkim principom pisanja stranih imena u Republici Srpskoj.

  Četiri prigovora prihvaćena:

  1. G. Nezir Mešinović - dnevni list "SAN": prigovor na tekst "Tužit ću 'Vaša prava' jer mi nisu pomogli", objavljen 29.03.2007. Prekršeni Član 4 - Diskriminacija, 9 - Privatnost i 16 - Žalbe, Kodeksa za štampu
  2. G. Halid Genjac - dnevni list "SAN": ponovno razmatran prigovor na tekstove "Istraga protiv Halida Genjca" i "Oholosti i podvale Halida Genjca" od 11. i 25.10.2007, uz naknadno provjerene navode iz tekstova. Prekršen je Član 5 Kodeksa za štampu - Tačnost i fer izvještavanje.
  3. Porodica Puvača - dnevni list "Dnevni list" iz Mostara: prigovor na fotografiju tragično stradalog člana porodice Puvača objavljenu 09.05.2007. u "Dnevnom listu". Prekršen Član 9 Kodeksa za štampu - Privatnost.
  4. Porodica Puvača - dnevni list "AS": prigovor na fotografiju tragično stradalog člana porodice Puvača objavljenu 10.05.2007. u dnevnom listu "AS". Prekršen Član 9 Kodeska za štampu - Privatnost.


  Podnosilac odustao od ulaganja prigovora:

  1. G. Rafelo Musa - dnevni list "Dnevni avaz": upućeno Javno priopćenje na članak "Hrvatski i bošnjački učenici posvađali se zbog igrališta" 09.06.2007. Podnosilac odustao od zvaničnog prigovora Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini.


  Detaljna pojašnjenja Odluka Žalbene komisije postavljene su na web strani Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini www.vzs.ba


  Za sve dodatne informacije, budite slobodni kontaktirati Sekretarijat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini.

  Sekretarijat
  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini
  Trampina 8, 71000 Sarajevo
  Tel: + 387 33 272 270; Fax: + 387 33 272 271
  e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  web-site: www.vzs.ba

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.