Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Apel novinarima i urednicima, 19.05.2018. godine

   ŽALBENA KOMISIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

  UPUĆUJE

  APEL MEDIJIMA

   

  Razmatrajući žalbe građana na medijsko izvještavanje u posljednja dva mjeseca, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH uočila je niz grešaka i neprofesionalnosti u većini članaka sa sadržajima o migrantima, koji su objavljeni u štampi i online medijima u Bosni i Hercegovini.

  U tome kontekstu Žalbena komisija upućuje Apel urednicima i novinarima, podsjećajući ih na obavezu profesionalnog i odgovornog izvještavanja u interesu javnosti, u skladu sa Kodeksom za štampu i online medije BiH.

  Izvještavanje o migrantima i migrantskoj krizi jeste od javnoga interesa.

  Vijeće za štampu u BiH ohrabruje novinare i medije da izvještavaju i objavljuju priče o migrantima i migrantskoj krizi u BiH, podsjećajući da to izvještavanje treba da tretira ove teme dubinski, tj. sagledavajući probleme u širem pojašnjavajućem kontekstu, odgovorno i objektivno.

  Na žalost, u većini dosadašnjih izvještaja ova tema je bila tretirana na površan, neprofesionalan i senzacionalistički način, generalizirajući problem i jednostrano ga prikazujući. Neprihvatljiva je generalizacija svih migranata kroz prikazivanje kriminalnih postupaka pojedinaca.

  Bitno je naglasiti da među tim ljudima postoji više kategorija: izbjeglice, migranti, žrtve trgovine ljudima, kao i sigurnosno interesantne osobe.

  U interesu je javnosti da novinari imaju iznijansiran pristup i da poštuju ovu kompleksnost razlikovanja kod izvještavanja, kao i da izbjegavaju objektivizaciju i dehumanizaciju osoba o kojima izvještavaju. Medijski izvještaji treba da budu sagledavani iz svih aspekata: humanitarnih, sigurnosnih, socijalnih, zdravstvenih, političkih, koruptivnih, kriminalnih, itd.

  Inače, senzacionalističkim i jednostranim izvještavanjem potiče se panika među građanima, strah i animozitet prema migrantskoj populaciji u BiH i može izazvati negativne i neželjene posljedice.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.