Apel novinarima i urednicima, 19.05.2018. godine

Štampa

 ŽALBENA KOMISIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

UPUĆUJE

APEL MEDIJIMA

 

Razmatrajući žalbe građana na medijsko izvještavanje u posljednja dva mjeseca, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH uočila je niz grešaka i neprofesionalnosti u većini članaka sa sadržajima o migrantima, koji su objavljeni u štampi i online medijima u Bosni i Hercegovini.

U tome kontekstu Žalbena komisija upućuje Apel urednicima i novinarima, podsjećajući ih na obavezu profesionalnog i odgovornog izvještavanja u interesu javnosti, u skladu sa Kodeksom za štampu i online medije BiH.

Izvještavanje o migrantima i migrantskoj krizi jeste od javnoga interesa.

Vijeće za štampu u BiH ohrabruje novinare i medije da izvještavaju i objavljuju priče o migrantima i migrantskoj krizi u BiH, podsjećajući da to izvještavanje treba da tretira ove teme dubinski, tj. sagledavajući probleme u širem pojašnjavajućem kontekstu, odgovorno i objektivno.

Na žalost, u većini dosadašnjih izvještaja ova tema je bila tretirana na površan, neprofesionalan i senzacionalistički način, generalizirajući problem i jednostrano ga prikazujući. Neprihvatljiva je generalizacija svih migranata kroz prikazivanje kriminalnih postupaka pojedinaca.

Bitno je naglasiti da među tim ljudima postoji više kategorija: izbjeglice, migranti, žrtve trgovine ljudima, kao i sigurnosno interesantne osobe.

U interesu je javnosti da novinari imaju iznijansiran pristup i da poštuju ovu kompleksnost razlikovanja kod izvještavanja, kao i da izbjegavaju objektivizaciju i dehumanizaciju osoba o kojima izvještavaju. Medijski izvještaji treba da budu sagledavani iz svih aspekata: humanitarnih, sigurnosnih, socijalnih, zdravstvenih, političkih, koruptivnih, kriminalnih, itd.

Inače, senzacionalističkim i jednostranim izvještavanjem potiče se panika među građanima, strah i animozitet prema migrantskoj populaciji u BiH i može izazvati negativne i neželjene posljedice.