Saopštenje: Četrdeset prva sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH - Banja Luka, 15.04.2011.

Štampa

15.04.2011.

 

 

ODRŽANA 41. sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH

Razmatrane žalbe građana na pisanje medija

 

Banja Luka, 15.04.2011. godine

 

 

 

Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini održala je u petak, 15.04.2011. godine u Banja Luci, četrdeset prvu sjednicu, na kojoj su razmotrene žalbe građana pristigle u Vijeće za štampu u BiH u posljednjih mjesec dana. Razmotreno je 6 žalbi građana, te 2 upita o člancima u bh. novinama, bez namjere zvaničnog ulaganja prigovora.


Nisu prihvaćene tri (3) žalbe: 1. žalba g. Ibrahima Kerle, predsjednika OO SDA Vogošća, na članak objavljen u „Dnevnom avazu“ 16.03.2011. godine – demanti žalbenika se nije odnosio na konkretne navode iz teksta; 2. žalba g. Tarika Sadovića na tekst „Na kupovinu automobila lani potrošeno gotovo 6,2 miliona KM“, objavljen 22.11.2010. godine u „Dnevnom avazu“ – žalba izvan vremenskog roka za razmatranje; 3. žalba g. Tarika Sadovića na Odluku Žalbene komisije od 19.03.2011. godine – potvrđena odluka da u tekstu na koji se žalbenik prethodno žalio nije bilo povrede Kodeksa za štampu BiH.

 

Medijacijom rješene dvije (2) žalbe, objavljeni demantiji žalbenika: 1. žalba g. Zdravka Đuričića, službenika za informisanje opštine Doboj, na članak „Opozicija pred vratima“; objavljen 16.3.2011. godine u „Večernjim novostima“; 2. žalba Ženske mreže BiH na članak „Džinovski skandal lake dame Sarajevskog pravosuđa“, objavljen 31.3.2011. godine u „Slobodnoj Bosni“.

 

Ad acta jedna (1) žalba: žalba g. Tarika Sadovića na tekst „Na kupovinu automobila lani potrošeno gotovo 6,2 miliona KM“, objavljen 22.11.2010. godine u „Dnevnom avazu“ – ne spada u vremenski okvir u kom Žalbena komisija može razmotriti prigovor.

 

Također su na dnevnom redu bila i dva upita građana, koja zbog nepotpunih informacija i nedostatka zvaničnih žalbi nisu mogla biti razmotrena u skladu sa Žalbenom procedurom i Kodeksom za štampu BiH.