Izvještavanje o obilježavanju 20 godina Republike Srpske, 14.01.2011.

Štampa

14.01.2012.

Saopćenje za medije

ŽALBENA KOMISIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH

Sa sjednice Žalbene komisije održane u Sarajevu, na kojoj su razmatrane žalbe građana na izvještavanje štampe i on line medija, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, upućuje saopštenje u vezi sa medijskim izvještavanjem obilježavanja 20 godina Republike Srpske.

U okviru svoga mandata, kao što je i ranije postupala u slučajevima neprimjerenog medijskog izvještavanja, Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, konstatuje da jedan broj medija već duže vrijeme stoji u funkciji nacional-političkih oligarhija i dnevno političkih interesa. To je naročito bilo vidljivo u nedavnim izvještavanjima povodom obilježavanja 20 godina postojanja Republike Srpske. Ova izvještavnja obiluju neprimjerenom retorikom i sadržajima koji doprinose ponovnom širenju međunacionalnih tenzija, netolerancije, pa čak i stvaranju atmosfere straha. Takva je medijska praksa neprihvatljiva jer, i posredno i neposredno, utiče na produbljivanje međunacionalnih tenzija i razdora u Bosni i Hercegovni.