Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Saopštenje: Četrdeset peta sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH - Sarajevo, 23.12.2011.

  27.12.2011.

   

  ŽALBENA KOMISIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH

  održala

  45. SJEDNICU 23.12.2011.

  Ukupno primljeno 25 žalbi građana na pisanje štampanih i on-line medija

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini održala je 23.12.2011. godine četrdeset petu sjednicu na kojoj su razmotrene žalbe građana na pisanje štampanih i on-line medija, primljene u periodu novembar – decembar 2011. godine. Ukupno je primljeno 25 žalbi, od čega je 12 razmotreno na sjednici, dok je medijacijom riješeno 13 žalbi.

  Žalbena komisija je prihvatila 9 žalbi gdje je utvrđeno kršenje Kodeksa za štampu BiH, dok 2 žalbe nisu prihvaćene  budući da Kodeks za štampu BiH nije prekršen. Jedna žalba je vraćena na dodatnu medijaciju, u skladu sa žalbenom procedurom Vijeća za štampu u BiH.

  Prihvaćene žalbe:

  1. G. MARKO N.– Informativni list Općine Kakanj „KAKANJSKE NOVINE“: žalba na tekst „Marijan Marijanović traži obustavu radova na benzinskoj pumpi u Kaknju II“, od 08.11.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 1, stav 3, Opšte odredbe, i Člana 6, Komentar, pretpostavka i činjenica, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije
  2. Gđa NATAŠA TEŠANOVIĆ, direktorica ATV Banja Luka – dnevni list “DNEVNI AVAZ“: žalba na tekst „Ko kontrolira kolač težak 40 miliona KM“ od 09.11.2011. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije
  3. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH – dnevni list „PRESS RS“: žalba povodom načina objave demantija gđe Vesne Krstović Spremo u listu „Press RS“. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije
  4. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal 24SATA.INFO: žalba na tekst Nove manipulacije sarajevskih marketinških agencija: Gemius podmeće lažne podatke o čitanosti internet portala u BiH, od 27.11.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije
  5. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal 24SATA.INFO:Žalba na  tekst "Zahvaljujući Googleu 24sata.info otkrio kako Valiconov ´Gemius´ namješta podatke o posjećenosti internet portala u BiH", od 29.11.2011.godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije
  6. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BIZNIS.BA: žalba na tekst Manipulacije na internetu: Gemius podmeće lažne podatke o čitanosti internet portala od 27.11.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije
  7. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BIZNIS.BA: žalba na tekst  "Crno na bijelo: Zahvaljujući Googlu: 24sata.info otkrio kako vara Valikonov ‘Gemius’ u BiH”, od 29.11.2011.godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije
  8. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BIZNIS.BA: žalba na tekst "A sad adio: Stav našeg portala  o Valiconu: J*** Valicon...Idemo sa Google-om!" objavljen 12.12.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila kršenje Člana 7, Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije
  9. OPĆINSKI SUD U ZENICI – Srednjebosanske informativne novine „SIN“: žalba na tekst "Uzmi pare od fukare", objavljen 05.11.2011. godine. Žalbena komisija zaključila da je prekršen Član 7 – Mogućnost odgovora, Član 6, Komentar pretpostavka i činjenica, i Član 10, Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu BiH. Odluka Žalbene komisije

  Žalbe koje nisu prihvaćene:

  1. HAMZA DIZDAREVIĆ – dnevni list „DNEVNI AVAZ“: žalba na tekst  „Potukli se direktor i bivši nastavnik“, od 07.11.2011. godine. Žalbena komisija utvrdila da nije bilo kršenja Kodeksa za štampu BiH. U tekstu su objavljene izjave obje strane, bez komentara autora i na temelju obje izjave urađena je oprema teksta, tj. definiran naslov. Odluka Žalbene komisije
  2. DNZ BiH - dnevni list "DNEVNI AVAZ": žalba na tekst Povratak na mjesto zločina objavljen 14.12.2011. godine. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je razmotrila žalbu i zaključila da Kodeks za štampu BiH nije prekršen. Tekst je napravljen u anketnom smislu, sa izjavama više osoba, bez uredničkog komentara i stava redakcije ili svrstavanja na jednu od strana. Odluka Žalbene komisije

  1 žalba vraćena na dodatne pokušaje medijacije

  1. SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR – dnevni list „FOKUS“: date upute žalbeniku kako dalje postupiti prema žalbenoj proceduri Vijeća za štampu u BiH.

  Žalbe riješene medijacijom:

  1. MINISTARSTVO ODBRANE BiH – dnevni list „FOKUS“: žalba na tekst Radijacija u stroju od 08.11.2011. godine. Objavljen   demanti   10.11.2011.   godine   pod   naslovom Kasarna Žunovnica iseljena i nije bila meta NATO.
  2. MINISTARSTVO ODBRANE BiH – dnevni list „NEZAVISNE NOVINE“: žalba na tekst Ne lete, a primaju letački dodatak objavljen 09.11.2011. godine. Objavljen u izdanju od 12. i 13.11.2011. godine pod naslovom Reagovanje: Dodatak samo pilotima koji ostvare planirani nalet.
  3. GĐA VESNA KRSTOVIĆ SPREMO – dnevni list „PRESS RS“: žalba na tekst „Od zaušaka obolelo 600 dece i mladih“ od 09.11.2011. godine. Demanti objavljen 18.11.2011. godine pod naslovom „Javni poziv bez odjeka“.
  4. ALTERNATIVNA TELEVIZIJA – magazin „SLOBODNA BOSNA“: žalba na tekst „Istraživanja Telekoma Srpske dovela pod sumnju vjerodostojnost agencije Mareco“ od 27.10.2011. godine. Demanti objavljen 17.11.2011. godine pod naslovom Gledanost Alternativne televizije nije mala, a m:tel ne vrši istraživanja gledanosti TV stanica.
  5. GĐA ADISA VELIĆ – dnevni list „DNEVNI AVAZ“: žalba na tekst „Živjela je brzo kao da je slutila skori kraj“ od 23.11.2011. godine. Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH tekst i fotografije izbrisane sa web stranice "Dnevnog avaza".
  6. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BLIN.BA: žalba na tekst „Nove manipulacije sarajevskih marketinških agencija: Gemius podmeće lažne podatke o čitanosti internet portala u BiH“ od 27.11.2011. godine. Demanti objavljen 07.12.2011. godine pod naslovom „Demanti: Tražimo da objavite da nudimo pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketing aktivnosti“.
  7. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal BLIN.BA: žalba na tekst "Zbog manipulacije agencije: Popularni portal 24sata.info napustio Gemiusova istraživanja tržišta" od  30.11.2011. godine. Demanti objavljen 07.12.2011. godine pod naslovom „Demanti: Tražimo da objavite da nudimo pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketing aktivnosti“.
  8. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal DEPO.BA: žalba na tekst „Blin magazine/nove manipulacije Sarajevskih marketinških agencija: Gemius manipulira sa podacima o čitanosti internet portala u BiH“ od 27.11.2011. godine. Demanti objavljen 07.12.2011. godine pod naslovom „DEMANTI: Tražimo da objavite da nudimo pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketing aktivnosti“.
  9. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal DEPO.BA: žalba na tekst "Zbog manipulacije agencije: Popularni portal 24sata.info napustio Gemiusova istraživanja tržišta" od 30.11.2011. godine. Demanti objavljen 07.12.2011. godine pod naslovom „DEMANTI: Tražimo da objavite da nudimo pouzdane pokazatelje za medijsko planiranje marketing aktivnosti“.
  10. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal VIJESTI.BA: žalba na tekst  „Čitanost internet portala: Gemius lažira podatke čitanosti portala!?“ od  27.11.2011. godine. Demanti objavljen 21.12.2011. godine, pod naslovom: "A sad adio - drugi dio: Vijeće za štampu i tužibabe".
  11. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal VIJESTI.BA: žalba na tekst "Zahvaljujući Googlu: 24sata.info otkrio kako vara Gemius" od 29.11.2011. godine. Demanti objavljen 21.12.2011. godine, pod naslovom: "A sad adio - drugi dio: Vijeće za štampu i tužibabe".
  12. VALICON PREDSTAVNIŠTVO ZA BiH – portal VIJESTI.BA: tekst "A sad adio: Stav našeg portala  o Valiconu: J*** Valicon...Idemo sa Google-om!" objavljen 12.12.2011. Demanti objavljen 21.12.2011. godine, pod naslovom: "A sad adio - drugi dio: Vijeće za štampu i tužibabe".
  13. POLICIJA BRČKO DISTRIKTA BiH - magazin "SLOBODNA BOSNA": žalba na tekst  „Goran Lujić je ponudio mito od 60 hiljada KM službenici Vlade Brčkog“, objavljen 15.12.2011. godine u magazinu „Slobodna Bosna“. Demanti žalbenika objavljen je u izdanju magazina "Slobodna Bosna", 22.12.2011. godine, pod naslovom: "Halid Emkić - Uredništvu: Relevantne domaće i međunarodne institucije, koje nadziru i prate rad policije, akcije policije Brčko distrikta BiH ocijenile su pozitivnim ocjenama".

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.