Održana Godišnja Skupština Vijeća za štampu u BiH - Sarajevo, 21.04.2012.

Štampa

21.04.2012

GODIŠNJA SKUPŠTINA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH

Sarajevo, 21. april 2012. godine

 

U Sarajevu je, 21. aprila 2012. godine, održana Godišnja Skupština Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Na Skupštini je usvojen Prijedlog novog Statuta Vijeća za štampu u BiH, Prijedlog za smanjenje broja članova Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH sa 9 na 7, Izvještaj za 2011. godinu, Program i plan za 2012. godinu kao i Strategija za naredne 3 godine. Također, raspravljano je o generalno teškoj materijalnoj situaciji u štampanim medijima, povodom čega su dati prijedlozi kako da članovi Vijeća za štampu u BiH zajednički nastupe u rješavanju tih problema.

Sljedeća Skupština Vijeća za štampu u BiH održaće se u decembru 2012. godine.