Seminar "Javne kampanje i promocija slobode i samoregulacije medija", Sarajevo, 26-27. maj 2012.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BiH

organizira  Seminar za koordinatore Omladinske novinske asocijacije i reportere emisije „Vaš glas u medijima – ZOOM“

"JAVNE KAMPANJE I PROMOCIJA SLOBODE I SAMOREGULACIJE MEDIJA“

26 – 27. maj 2012. godine

Sarajevo, hotel Grand


Vijeće za štampu u BiH, uz podršku Njemačke ambasade u BiH, National Endowment for Democracy (NED) i Civil Rights Defenders (CRD), organizira Seminar "Javne kampanje i promocija slobode i samoregulacije medija", za koordinatore Omladinske novinske asocijacije i reportere emisije „Vaš glas u medijima – ZOOM“. Seminar će biti održan 26-27. maja 2012. godine, u Sarajevu, hotel „Grand“.

Svoja bogata iskustva, sa mladim ljudima iz cijele Bosne i Hercegovine, podijeliće istaknuti predavači: gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, g. Igor Smiljanić, profesor na predmetu građanstvo i demokratija, mr.sc. Adis Hasaković, PR menadžer i ekspert za odnose sa javnošću i g. Aleksandar Bibanović, performance i motivational trener.

Seminar će otvoriti gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH. Nakon uvodnih riječi, predavanje na temu „Građani i demokratija – Snaga pojedinca u demokratiji/ Svjesnost sebe i svoje individualne snage za pokretanje promjena“, održaće g. Igor Smiljanić, profesor na predmetu Građanstvo i demokratija.

O temama „Javna kampanja“ i „Novi i socijalni mediji – nove mogućnosti“, govoriće g. Adis Hasaković, mr. sc., PR menadžer i ekspert za odnose sa javnošću.

Drugog dana Seminara, gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, učesnicima će u okviru teme „Medijska pismenost i samoregulacija medija“, predstaviti Samoregulaciju medija i Etiku izvještavanja, Pravo građana na žalbu i reagiranje na neprofesionalno izvještavanje medija, Kodeks za štampu i online medije BiH i Žalbenu proceduru Vijeća za štampu u BiH.

G. Aleksandar Bibanović, performance i motivational trener, održaće predavanje na teme „Motivacija lidera i koordinatora“ i „Uvod u društvenu i ličnu svijest“.

Kroz vježbe na kraju Seminara, učesnici će imati priliku da praktično primjene znanja koja su stekli tokom Seminara.