Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan seminar "Sloboda izvještavanja i legislativa u BiH" - Akcija: Vi niste nevidljivi, Sarajevo, 07-08.06.2012. godine

  08.06.2012.

  VIJEĆE ZA ŠTAMPU u BiH

  realiziralo

  Seminar za predstavnike pravosuđa, policije i medija

  „Sloboda izvještavanja i legislativa u BiH“

  četvrtak i petak, 07-08. juna/lipnja 2012. godine

  hotel Grand, Sarajevo

  Vijeće za štampu, samoregulacijsko tijelo za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, u sklopu Akcije „Vi Niste Nevidljivi“, organiziralo je Seminar „Sloboda izvještavanja i legislativa u BiH“, za predstavnike pravosuđa, policije i medija. Ovo je bio nastavak ranije započetog dijaloga svih ovih institucija, u cilju pronalaženja što efikasnijih načina zaustavljanja govora mržnje u medijima, kao i što efikasnije primjene Zakona o zaštiti od klevete u BiH.

  Seminar je održan u hotelu Grand, Sarajevo, u četvrtak i petak, 07- 08.06.2012.g.

  Samoregulacija medija u kontekstu rasterećivanja sudova od tužbi na medije, govor mržnje u komentarima posjetilaca, (ne)odgovornost vlasnika i urednika portala za sadržaje koje kreiraju korisnici portala, sankcioniranje osoba koje šire govor mržnje u medijima, primjena Zakona o zaštiti od klevete, te zajednička akcija tužilaštava, sudova, policije i Vijeća za štampu u sprječavanju govora mržnje u medijima i u komentarima posjetilaca na web portalima, teme su o kojima se diskutiralo.

  O praksi u EU i mogućnostima njene primjene u bosanskohercegovačkim uslovima, kada je u pitanju sankcioniranje govora mržnje u medijima, govorio je gost iz Brisela, g. Pierre-Francois Docquir, Dr.sc. ekspert za medijsko pravo i regulaciju medija, potpredsjednik Vrhovnog audiovizuelnog Vijeća za medije, za francusko govorno područje Belgije.

  Seminaru je prisustvovovalo 45 predstavnika tužilaštava i sudova iz BiH, predstavnika SIPAe, MUPa RS i MUPa FBiH, urednici i novinari medija iz BiH, te članovi Žalbene komisije i Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.