Seminari za predstavnike političkih partija/stranaka, nezavisne kandidate i predstavnike institucija vlasti - Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Brčko

Štampa

NAJAVA DOGAĐAJA 

VIJEĆE ZA ŠTAMPU u BiH 

organizira

Seminar za predstavnike političkih partija/stranaka, nezavisne kandidate i predstavnike institucija vlasti

„JAVNE LIČNOSTI I JAVNI INTERES - Odgovornost i komunikacija sa medijima“

Sarajevo, četvrtak, 13. septembar/rujan 2012

Hotel Europe, početak u 9.30

Mostar, petak 14. septembar/rujan 2012

Hotel Ero, početak u 9.30

Banja Luka, četvrtak 27. septembar/rujan 2012

Brčko, petak 28. septembar/rujan 2012

Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa Predstavništvom Fondacije Konrad Adenauer u BiH, organizira niz seminara za nezavisne kandidate, predstavnike političkih partija i institucija vlasti u BiH o temi „Javne ličnosti i javni interes – Odgovornost i komunikacija sa medijima“.

Prvi u nizu seminara, održaće se u Sarajevu, četvrtak, 13. septembra/rujna, hotel Europe, s početkom u 9.30, a nakon toga će uslijediti  seminar u Mostaru, 14. septembra/rujna, u hotelu Ero.

Vijeće za štampu u BiH, putem ovih seminara, ima za cilj da učesnike upozna sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Kodeksom za štampu i online medije BiH i Žalbenom procedurom Vijeća za štampu u BiH, i time doprinese osiguravanju prava javnosti na istinitu i profesionalnu informaciju.

Poseban akcenat će se staviti na Poglavlje 7 – Ponašanje u izbornoj kampanji i Poglavlje 16 – Mediji u izbornoj kampanji Izbornog zakona BiH, kojima se regulira javna komunikacija političkih stranaka/partija i nezavisnih kandidata i odnosi sa medijima tokom predizborne kampanje. Poznavanje ovih odredbi podjednako je važno i za predstavnike političkih partija i za medije.

Pored navedenog, na Seminaru će se govoriti i o primjeni Zakona o zaštiti od klevete te o političkom komuniciranju u Europskoj uniji i uspostavljanju dijaloga između politike, medija i javnosti.

Seminar u Sarajevu će otvoriti Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac i direktorica Predstavništva Fondacije Konrad Adenauer u BiH, gđa Sabina Woelkner, a predavači su g. Mehmed Halilović, medijski ekspert i pravni savjetnik u Internewsu i gđica Isabella Kurkowski, medijska konsultantica u Vijeću za štampu BiH.

Seminari će se također održati u Banjaluci, 27. septembra/rujna i Brčkom, 28. septembra/rujna 2012. godine.