Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminari "Javne ličnosti i javni interes - odgovornost i komunikacija sa medijima", Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Brčko, septembar 2012. godine

   

  Vijeće za štampu u BiH realiziralo

  Seminare „JAVNE LIČNOSTI I JAVNI INTERES - ODGOVORNOST I KOMUNIKACIJA SA MEDIJIMA"

  Mediji između slobode, odgovornosti i pritiska


  Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Brčko

  Septembar 2012. godine

  Bosna i Hercegovina ima dobru medijsku legislativu, ali često nedostaje primjena ovih zakona u praksi. Ovo je jedan od zaključaka seminara „Javne ličnosti i javni interes – odgovornost i komunikacija sa medijima” koje je organizovalo Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini tokom septembra. Seminari, održani u Banjaluci, Brčkom, Mostaru i Sarajevu, su okupili predstavnike 20 političkih partija u BiH, kao i predstavnike vlasti, organizacija civilnog društva i medija.

  Novinari su istakli da je medijima jako teško održati nezavisnost. Često su izloženi različitim pritiscima – od fizičkih prijetnji do privođenja na saslušanja u policiji i tužilaštvu. Ipak, svi novinari koji su učestvovali na ovim seminarima su kao osnovni problem identificirali finansijsku ovisnost. Smatraju da je profesija podcijenjena i da su novinari loše plaćeni. Većina ih nema socijalno i zdravstveno osiguranje, a u samim medijima nije zaposleno dovoljno novinara.

  Sa druge strane, političari primjećuju da je većina medija pristrasna. S njihovog aspekta, novinari bi, kada pišu o određenoj temi, trebali predstaviti sve stavove o određenom pitanju, što često nije slučaj. Predstavnici manjih i opozicionih stranaka vjeruju da „mediji služe za ponižavanje političkih protivnika i prikrivanje kriminala i prekršaja javnih ličnosti u vladajućim strukturama“.

  Novinari, s druge strane, priznaju da je situacija u medijima takva da mediji objavljuju informacije koje neko želi da budu objavljene i naglašavaju da bi mediji bili kritičniji prema vlastima kada bi bili materijalno obezbijeđeni.

  Još jedan problem koji je primijećen je nedostatak političke debate. I mediji i političari su se složili da političke debate koje se nude, zapravo i nisu debate – obično su unaprijed režirane i dosadne. Predstavnici organizacija civilnog društva su istakli da debate o zaista važnim temama, kao što su ulazak u Evropsku uniju i pristupanje NATO-u, gotovo i ne postoje.

  Političku debatu u današnjoj Bosni i Hercegovini može biti teško ostvariti, jer pojedini političari bojkotuju određene medije ili određene novinare, dok drugima daju „privilegovani“ status. Solidarnost među novinarima u situacijama kao što je ova gotovo da i ne postoji. Zaključeno je da će se ovakva situacija morati promijeniti kako bi se moglo krenuti naprijed.

  Učesnici seminara su također imali priliku upoznati se sa praksom političkog komuniciranja u EU i sa mehanizmima koje novinari u EU imaju na raspolaganju kako bi ostvarili svoj osnovni zadatak – donijeti pravovremenu, tačnu i nepristrasnu informaciju javnosti.

  Na kraju, novinari i političari su zaključili da je neophodna primjena postojeće medijske legislative kako bi se dostigla puna sloboda i profesionalizam medija, ali i da je potrebna dodatna edukacija novinara i političara, javnih ličnosti. U mnogo slučajeva, neprimjerena komunikacija i govor mržnje dolaze upravo od javnih ličnosti i političara, a mediji samo prenose. To je jedan od načina na koji se možemo izboriti sa govorom mržnje, klevetom i diskriminacijom u javnoj komunikaciji.

  Predstavnici Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini su pozvali učesnike seminara da iskoriste svoje građansko pravo i žale se na neprofesionalno izvještavanje štampanih i online medija, a posebno na govor mržnje koji predstavlja teško kršenje Kodeksa za štampu i online medije u BiH i krivičnih zakona koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.

  Serija seminara „Javne ličnosti i javni interes – odgovornost i komunikacija sa medijima” je organizovana u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer u BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.