Izvještaj EU o napretku BiH za 2012. godinu

Štampa

25.10.2012.

 

IZVJEŠTAJ EU O NAPRETKU BIH ZA 2012. GODINU

Vijeće za štampu u BiH doprinijelo profesionalizaciji medija

Sekcija 2.2. Ljudska prava i zaštita manjina, dio Građanska i politička prava, str. 17

 

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i ove godine je dobilo pozitivnu ocjenu u Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH ka Evropskoj uniji za 2012. godinu.

„Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je nastavilo blisko sarađivati sa pravosudnim institucijama i udruženjima novinara kako bi poboljšalo kvalitet novinarskog izvještavanja i podiglo svijest građana o njihovim zakonskim pravima. Vijeće za štampu u BiH je doprinijelo primjeni profesionalnih standarda i poboljšanju kvaliteta medija uključivanjem građana u pružanje feedbacka o radu medija“, stoji u sekciji 2.2. Ljudska prava i zaštita manjina, dio Građanska i politička prava, na 17-oj stranici Izvještaja.

U Izvještaju se također navodi da državni i entitetski ustavi predviđaju slobodu izražavanja, slobodu okupljanja i slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti, ali da su još uvijek prisutni slučajevi zastrašivanja i prijetnji novinarima i urednicima medija. Evropska komisija je izrazilazabrinutost zbog političkog pritiska na medije i polarizacije medija na političkim i etničkim linijama.

Pozitivna ocjena Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je jedina pozitivna ocjena u ovom dijelu Izvještaja Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.

Cijeli Izvještaj, objavljen 10. oktobra 2012, možete pročitati ovdje.